De Zoektocht

Dag 7 van 7 • Lezing van vandaag

Overdenking

In de eerste vier vragen werpt God licht op de sterveling zodat deze zichzelf kan zoeken in relatie tot God: Waar ben je? Wie heeft jedat gezegd? Wat zoek je? Waarom ben je bang? De vijfde vraag "Hoeveel te meer" is een schitterend contrast. De starende blik van de zoeker naar waarheid zal door deze vraag altijd wegtrekken van de troebele diepte van het op jezelf gefocust zijn. Zijn blik zal gericht worden naar de horizon waar de zonsopgang de lucht kleurt.


"Dus, al ben je slecht, je geeft je kinderen toch wat zij nodig hebben. Hoeveel te meer zal je hemelse Vader … geven … ?" (Lucas 11:13a, HTB)


Jezus verraadt het antwoord al via de retoriek van de vraag: Hoeveel te meer?


Zoveel te meer.


Deze korte vraag en het even korte antwoord ontketenen altijd een overvloed aan hoop. 


Het is interessant om in dit stukje van Jezus' onderricht de woorden van Lucas en Mattheüs met elkaar te vergelijken. Lees Mattheüs 7:7-11. Wat denk je daarvan?


Bij de afsluitende woorden in het boek Handelingen, had Lucas meer dan vijfenvijftig keer verwezen naar de Heilige Geest. Op welke manier heeft Handelingen 10:45 een speciale betekenis?


Na alles wat Lucas gezien, gehoord en ervaren had, was het niet verwonderlijk dat door de inspiratie van God in zijn evangelie te lezen staat: "Hoeveel te meer zal je hemelse Vader de Heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen?" (Lucas 11:13, HTB). Hij wist met elke vezel in zijn lijf dat er geen enkele gave in de wereld te vergelijken was met de Heilige Geest. Stel je een dokter voor die zijn carrière gebouwd heeft op systematische kennis van wetenschappelijke methodes en nu een stap achteruit doet en toekijkt hoe de Heilige Geest op onverklaarbare wijze de natuurwetten trotseert. Lucas was geen goedgelovige dwaas. Hij was bedreven in het testen van effecten om zo de oorzaak te bepalen. Hij had onnoemelijk veel manifestaties van de Heilige Geest gezien door woorden, genezing, en daden. Hij werd door God aan het werk gezet om duurzame verslagen neer te schrijven van miraculeuze ontmoetingen die tot stand gebracht werden door dezelfde Geest. 


Denk eraan. God is een gever. Lees de boeiende woorden van Romeinen 8:32 (HTB): "God heeft immers zijn eigen Zoon niet ontzien, maar Hem uitgeleverd ten behoeve van ons allemaal. Zal Hij, nu Hij zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven?" We kunnen getuigen van tijdelijke giften die God ons gegeven heeft tot we er hees van zijn, maar bij elkaar verbleken deze bij de uitzonderlijke gift van Christus' eigen Heilige Geest. In dit ene geschenk spenderen we een leven lang om een ander leven te ontleden: Zijn vertroostingen, Zijn vreugdes, Zijn agenda, Zijn bemoedigingen, Zijn aanwijzingen, Zijn genegenheid. Hieraan komt geen einde.