De Zoektocht

Dag 4 van 7 • Lezing van vandaag

Overdenking

De mate waarin jij meer en meer gelooft wie God is en gelooft wie jijzelf bent in Zijn licht, is niet alleen belangrijk voor je intimiteit, maar het is ook fundamenteel voor je overwinning. Herlees Deuteronomium 33:29 en je ziet de koorden van overwinning en identiteit stevig verweven met elkaar. Alleen door het schild en het zwaard van hun God zouden hun vijanden zich voor hun buigen.


De overeenkomsten in Efeziërs 6:10-17 voor de Nieuwtestamentische gelovigen zijn prachtig.


Bind ze hier aan elkaar:


Elke nederlaag in de strijd van een kind van God kan te wijten zijn aan een van deze twee redenen:


1) wat we nog niet geleerd hebben of 2) hoe we misleid zijn. Onze overwinningen en nederlagen worden gestuurd door onze overtuigingen. Zo ook de diepte van onze intimiteit met God.


Elke keer wanneer we kiezen voor de zonde, reageren we op een leugen die als volgt te werk gaat: de wereld is een gever en God is een nemer. De Bijbel is onze vaste grond voor datgene wat waar is over God, over onszelf, ons verleden, onze toekomst, over anderen, over onze vijanden, over deze wereld én de volgende. Wil je wandelen in de waarheid als kind van God en de mooi verpakte blinkend opgepoetste leugen van de slang ontdekken? Begin dan je overtuigingen te testen met deze vraag: "Wie heeft je dat verteld?" Voorgangers, herders en leraren zijn aan ons gegeven en de bedoeling is dat we groeien door hun onderwijs. Maar in hoeverre ze betrouwbaar zijn, hangt af van het feit of datgene wat ze zeggen in lijn ligt met wat God zegt. 


We zullen uiteraard onze identiteit niet alleen leren van voorgangers en leraars.


Onze identiteit wordt ook gevormd door ouders, broers en zussen, collega's, trainers, ordehandhavers, scholen, ervaringen, omgevingen, en angsten. Hier een interview als voorbeeld om dit punt te verduidelijken:


Vertel me een paar dingen over jezelf. Nou, ik ben dom. Ik heb nooit geluk. Ik ben slordig. Ik kan slecht met geld overweg. Ik ben lelijk. Ik ben niet geliefd. Ik heb geen enkel gezond verstand. Ik ben een mislukking.


Wie heeft je dat verteld? Mijn moeder.


Of was het je ex? Je klasgenoten? Je ziekte? Je eigen zelf-kritiek?


Om op een gezonde manier in de waarheid te wandelen, moet elke "Wie heeft je dat verteld?" terugwijzen naar God in de Schrift. Als het er niet mee overeenkomt, moeten we het weggooien. Adam en Eva vielen voor een leugen en hebben de mensheid met hen meegesleurd naar het stof. Ze leden een snelle en ernstige nederlaag en dat alles vanwege van een valse identiteit. Misleiding is altijd een dief.