De Zoektocht

Overdenking

We hebben twee van onze vijf herstelvragen gezien: 1) Waar ben je? en 2) Wie heeft je dat verteld? Onze derde vraag is degene die Jezus stelt in Johannes 1:38: "Wat zoek je?" Hij is niet onder de indruk als we reageren met het antwoord waarvan wij denken dat Hij het wil horen. Jezus is perfect in staat om onze eerlijkheid te verwerken. Hij weet het als jouw echte antwoord op de vraag "Wat zoek je?" "problemen" is. Of geld. Of zekerheid. Of sex. Of inhoud. Soms is het meest krachtige getuigenis nog dit: "Ik was op zoek naar ___________________ en vond Jezus."


De Samaritaanse vrouw in Johannes 4 kwam niet naar de bron omdat ze Jezus nodig had. Nee, ze had water nodig en Hij liet haar kennis maken met levend water. Ze werd niet afgewezen omdat ze het verkeerde nodig had. Jezus gebruikte het water dat ze zocht om haar te brengen naar datgene waar ze in haar hart het meest dorstig naar was: een redder, die haar waanzin kon stoppen, haar zonden kon vergeven en haar waardigheid kon herstellen. Ze verlangde naar de redder die haar echte verhaal kende en niet in haar slimme afleidingsmanoeuvres zou trappen.


Zo ook Saul. Jezus was de laatste persoon waar hij naar verlangde toen hij Hem tegenkwam op weg naar Damascus. Hij was niet op jacht naar Jezus. Hij was op jacht naar de volgers van Jezus. Zie je, vragers zullen ontvangen, zelfs als datgene wat ze ontvangen anders is dan wat ze gevraagd hebben. Zoekers zullen vinden, zelfs als datgene wat ze vinden anders is dan wat ze zochten. Deuren gaan open voor hen die aankloppen, zelfs als een onverwachte gastheer de deur opendoet. Hij kijkt verder dan onze tijdelijke verlangens en ziet vooruit naar wat ons grootste verlangen zal zijn wanneer we over die finishlijn zullen stappen. In Jesaja 46:10 (HTB) vinden we een uitspraak van gigantische omvang voor ons zoektocht: "Ik verkondig u van het begin af aan de afloop van wat er gebeuren gaat." Deze enkele woorden veranderen de spelregels van deze Olympische race. Zij leggen vertrouwen in het hart van de zoeker.


Welke verlangens beroeren jou het diepst vanbinnen? Wat zijn jouw wensen? Welke van hen zijn nooit vervuld? Schrijf aan God en vertel Hem alles waar je naar verlangt. Waar je naar hunkert. Vertel Hem welke verlangens je voortstuwen. Je zou binnenkort weleens kunnen ervaren dat God zelf sommige van deze verlangens met Zijn eigen handen in jouw hart geplant heeft.


Tot slot, lees de woorden uit Psalm 38:9 hardop voor Jezus. Denk erover na. Leer ze uit je hoofd. Laat deze waarheid als een tent zijn, waarin je kan rusten wanneer je je reis voortzet.