De Zoektocht

Overdenking

God kent je hart al. Hij kan je gedachten al lezen. En wanneer je klaar bent met je studiereis, kun je je dagboek versnipperen of verbranden. Maar tussen nu en dat moment gaat het om de echte "jij" met de echte Meester van het universum. Er is iets wat jij wil, en dat is méér dan antwoorden alleen. Je wil openbaring. Je bent ervoor gemaakt. Ik was het ook.


Waarom zou God in hemelsnaam aan mensen vragen stellen als Hij de antwoorden al kent? Misschien zal Hij ooit op een dag tientallen verklaringen geven, maar telkens weer wijst de Schrift op het volgende: God, onze Maker, Redder en Koning, wil interactie hebben met Zijn favoriete schepping, zelfs in al onze zwakheden, twijfels en mislukkingen. En niet alleen interactie. Hij wil toewijding. En niet alleen toewijding. Hij wil intimiteit.


Met jou. Niet met wie jij graag zou willen zijn, of wie je beweert te zijn voor het oog van anderen. Nee, met jou!


Lees Genesis 1:26 tot 2:17 en dan 3:1-9. Noteer of markeer elk vers waarin de woorden staan die God direct tot Adam gesproken heeft. Welke vraag stelde God in Genesis 3:9?


Neem nu even de plaats in van Adam en laat deze Goddelijke vraag over je heen komen. Waar ben je? Je moet ergens heen gaan. Maar elke nauwkeurige routebeschrijving naar je bestemming begint met je huidige locatie. Neem nu een dagboek en schrijf aan God. Vertel Hem waar je op dit moment bent in je leven. Als je op een goede plek bent, vertel het Hem dan. Gebruik details, net zoals je zou doen met iemand die echt om je geeft en zich samen met jou verblijdt. Aan de andere kant ben je misschien op een saaie plek, of een gedenkwaardige of pijnlijke of eenzame plek.


Beschrijf waar je bent, met volledige vrijheid van spreken tot God. Naar alle waarschijnlijkheid zul je dat niet in één woord kunnen beschrijven. Vertel Hem de details.


De waarheid is wel dat je misschien aan God dezelfde vraag wilt stellen: "Heer, waar bent U? Waar bent U de laatste tijd geweest?" of "Waar was U op het ogenblik dat…?" Misschien ken je het Bijbelse of theologische antwoord wel. In je hoofd ken je de beloften uit de Schrift dat Hij je nooit zal loslaten en nooit zal verlaten, maar je hart voelt aan alsof je Hem op dit moment nergens kan vinden. Je mag Hem gewoon vragen waar Hij is, of waar Hij was, als het betrekking heeft op iets uit het verleden. 


Beëindig je dagboek vandaag met Psalm 139:7-10. Je kan de exacte woorden van de psalmist gebruiken, of zijn gedachten in je eigen woorden neerzetten.