Vastberaden - met Lisa Bevere

Vastberaden - met Lisa Bevere

6 dagen

Wat is waarheid? Onze cultuur wil ons laten geloven dat de waarheid is als een rivier, die met het verstrijken van de tijd steeds weer verandert door eb en vloed. Maar de waarheid is geen rivier— het is een rots. En in de woeste zee van meningen wil dit leesplan je helpen je ziel een anker te geven— je een duidelijke richting wijzen in een dwalende wereld.

Uitgever

Wij willen John & Lisa Bevere bedanken voor het beschikbaar stellen van dit leesplan. Ga voor meer informatie naar http://iamadamant.com

Over deze uitgever

Meer dan 100000 voltooiingen