Kruis & Kroon

Kruis & Kroon

7 dagen

Veel van het Nieuwe Testament is geschreven zodat we Jezus Christus zouden kennen, de redding die Hij door Zijn dood aan het kruis bewerkstelligde en de belofte van Zijn opstanding. In deze Overdenking reflecteert Dr. Charles Stanley op het dierbare bloed van Jezus, de opstanding en de gave van het eeuwige leven die aan jou is geschonken. Denk samen met hem na over de prijs die Jezus betaald heeft en geniet van de diepte van de grote liefde van de Vader.

Uitgever

We willen In Touch Ministries bedanken voor het beschikbaar stellen van dit leesplan. Ga voor meer informatie naar https://intouch.cc/yv-easter

Over deze uitgever

Meer dan 250000 voltooiingen