Groei in genade én kennis! (deel 1)

Dag 10 van 10 • Lezing van vandaag

Overdenking

'Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken' (2 Petrus 1:20-21, HSV). 


Petrus ziet Gods Woord als een eenheid. Voortgekomen door het gedreven werk van de Heilige Geest in mensen! Blijf het Woord zien als iets van God en niet iets van mensen. Uit ervaring kan ik je vertellen dat beide erg van invloed zijn op je geestelijke groei. Wanneer het menselijk is, beredeneer je snel alles weg. Neem je het niet zo serieus. Er zijn namelijk zoveel mensen die iets aan je melden en zoveel boeken met een goede boodschap. Wanneer het onverdeeld van God is, dan verdiend het om heel ons leven er naar te schikken. Wanneer Zijn Woord ons dan niet ligt, moeten wij anders gaan liggen. 


Je begrijpt dat je dit woord dan ook zo serieus neemt, dat knippen en plakken niet de bedoeling is. Ga daarom woorden van God niet losknippen om te gebruiken om jouw punten te onderstrepen, maar zoek manieren en woorden om Gods punt duidelijk te maken, voor jezelf en voor de mensen die God in jouw netwerk geeft.


Petrus maakt duidelijk dat de schrift, Gods Woord, wel uitgelegd moet worden. Geen eigen koers varen, maar uitleggen. Wat heeft Gods Woord te zeggen? En hou daarbij in gedachten: het Woord gaat over God en wie Hij is in relatie tot mensen. 


Gebed

"Hemelse Vader, dank U wel voor Uw heilige Woord. Spreek hierdoor mijn hart en mijn leven aan. Geef dat ik het nooit zal verlagen door er mijn straatje mee schoon te vegen en Uw boodschap daarmee onder de tafel te vegen. In Jezus' naam, amen."