Groei in genade én kennis! (deel 1)

Dag 9 van 10 • Lezing van vandaag

Overdenking

'En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart' (2 Petrus 1:19, HSV). 


Ga in je leven met het Evangelie aan de slag. Door je er met alle inzet op toe te leggen, op zo'n manier dat er ontwikkeling is in het kennen van Jezus. Ontvlucht elke dag weer de begeerten van de wereld. 


Naast de kracht van God, die onze basis en onze bron is, is er ook het profetische Woord van God wat we in handen hebben gekregen. Handig om elke keer op terug te grijpen. Goed om actief mee bezig te zijn. Lees en leef je Bijbel, elke dag. 


Zeker nu! Want we leven in een donkere tijd. Volg niet elk helder licht die iets roeptoetert, het brengt je op een dwaalspoor. Laat Gods profetische Woord je lamp zijn. (David zei: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad', Psalm 119:105).


Dit profetische Woord onthuld zaken die voor ons oog in het donker niet waarneembaar zijn. Het werpt een ander licht op de zaak en zet alles in toekomstperspectief. 


De dingen die voor ons oog verborgen zijn, omdat het donker is, krijgen we door het licht van het Woord scherp op ons netvlies. Dat is de door God gegeven lamp voor jou, tot de volmaakte vervulling van de grootste beloften aanbreekt, Jezus komst!! De nieuwe dag, het Licht is gekomen!


Gebed

"Heer, dank U wel dat U voorziet in een lamp om ons zicht te geven en te kunnen laten onderscheiden wat Uw weg is, in de verwarrende duisternis van deze wereld en de chaos van ons vaak zo donkere hart. In Jezus' naam, amen."