Groei in genade én kennis! (deel 1)

Dag 2 van 10 • Lezing van vandaag

Overdenking

‘Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus:’ (2 Petrus‬ ‭1:1‬, HSV).‭

Petrus wijst erop dat we het geloof van hogerhand hebben ontvangen. Geloof kun je dus niet kopen en niet aangepraat krijgen. Het is een kostbare gift van God. 

En ons geloof is even kostbaar. De prijs voor jouw en mijn genade... Onbetaalbaar, het kostte Jezus Zijn leven! Petrus zegt het, we verkrijgen het door de gerechtigheid van Jezus, die onze God en Heiland is! Zo meteen lees je als uitleg hierop: 1 Korinthe 1:30. 

Dank U wel dat het geloof een hemels cadeau van U is Heer, en niet uit ons moet komen!

‘Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere’ (2 Petrus‬ ‭1:2, HSV‬). 

Petrus wenst de gelovigen vanuit de gevangenis toe, dat het leven vol/vervuld zal worden van de genade en vrede van God!

Hoe gebeurd, dat? Als ervaren discipel geeft hij het door. Dit gebeurd door God en Jezus meer te leren kennen. En let daarbij op, want kennis is essentieel in deze brief... Het komt elke keer weer terug. De dwaalleraren kennen namelijk ook, ze showen hun kennis bijvoorbeeld met tal van uit z’n verband gerukte teksten. Maar voor jou gaat het erom dat je God en Jezus meer leert kennen. Zo zal Zijn charis(mata) je leven volmaken!!