Groei in genade én kennis! (deel 1)

Dag 4 van 10 • Lezing van vandaag

Overdenking

‘En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen' (2 Petrus‬ ‭1:5-7‬, HSV).

 

Petrus’ recept voor het geloofsleven
Let op! Alle ingrediënten zijn in de basis al aanwezig in het zaad van het ‘geloof’, alleen je dient met grote aandacht én inzet toe te zien op de groei ervan. Het is dus een keten van woorden die voortkomen uit het geloof (1).

2. Deugd: (goede) daden die voortkomen uit je geloofsverbinding met God. 

3. Kennis: groeien in persoonlijke verbondenheid met God en inzicht in Gods wil en weg!

4. Petrus noemt zelfbeheersing, iets wat hoog aangeschreven stond in de Griekse wereld. Hoe is het met onze zelfbeheersing? Ik schrik soms van mezelf. Als mijn wil is om de wil van God te doen, dan zal dit (nog) sterk moeten groeien. 

5. Volharding, het woord wat er staat betekent letterlijk ‘er onder blijven’. Onder dat juk van Jezus blijven, gewoon naast Hem blijven lopen. Door weer en wind doorgaan, met het oog op de vervulling van de grote beloften!!

6. Godsvrucht komt er uit voort. Het groeit, door in geloof, zelfbeheersing en volharding Gods weg te blijven gaan. Het is als de gist dat in het brooddeeg zit, die de boel laat rijzen! 

7. Hier vanuit groeit de liefde voor broeders en zusters, het huisgezin van God. Zo dat omstanders zeggen: 'Kijk eens hoe lief ze elkaar hebben!'

8. Maar daar blijft het niet bij. Door de geschonken geloofskracht groeit de liefde de perken te buiten. Agape = eenzijdige gevende liefde, onvoorwaardelijk. Liefde voor iedereen!

Het geloof dus als basis waaruit deze dingen zullen gaan groeien. Waar jij mee aan de slag mag gaan. Met alle inzet! Prachtig, deze 8 schakels, wat begint met het geloof en uitmondt in de vervulling: een explosie van pure liefde!