Groei in genade én kennis! (deel 1)

Dag 8 van 10 • Lezing van vandaag

Overdenking

Het is geen fabeltje!!


Petrus laat in het ‘propje’ van vandaag zijn hart spreken. Het ís geen fabeltje of mythe, geen mooi gedicht verhaal zoals die er in die tijd volop de rondte gingen. Als ik (Petrus) spreek over de kracht van Jezus en over Zijn komst, dan spreek ik als ooggetuige van de majesteit van Jezus! 


'Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren' (2 Petrus 1:16-18, HSV). 


Als ooggetuige maakt Petrus je de onoverwinnelijke kracht en komst (parousian) van Jezus bekend. Ik hoop en bid dat in de Parousia-gemeenten in ons land, maar ook in elke andere gemeente, met deze zelfde overtuiging als bij Petrus, Jezus kom(s)t bekend gemaakt zal worden!! Dat we Jezus’ in al Zijn heerlijkheid voor ogen mogen blijven houden! 


Petrus sluit zich aan bij de joodse gewoonte om Gods naam niet te gebruiken, hij duidt ‘JAHWEH’ hier aan met ‘de luisterrijke heerlijkheid’. De heerlijkheid, eer en majesteit die Hij van Zijn Vader ontvangen heeft. Hier spreekt Petrus als oor- en ooggetuige. Hij was er namelijk bij op de ‘berg van de verheerlijking’. Hij heeft erbij gestaan bij de ontmoeting van Mozes, Elia en Jezus. Hij heeft de stem van God gehoord die zei 'Dit is mijn geliefde in wie Ik Mijn vreugde vind, luister naar Hem!'  En dit heeft levensveranderende indruk op hem gemaakt. Zijn oog zag het, zijn oor hoorde het, zijn hart is er vol van en zelfs zijn ‘pen’ vloeit ervan over: de heerlijkheid, kracht en komst van Jezus! 


Even nadenken  • Zullen we ons focussen op Hem alleen?! Verdiepen in Jezus, en Zijn majesteit ons laten overdonderen. Mindblowing! Zo, dat je er stil van wordt en Hij alleen je hoop en verlangen is!! 

  • Al ben je geen ooggetuige zoals Petrus. Met hoeveel overtuiging spreek je van Gods Geliefde Zoon, over Zijn kracht en komst?!