Groei in genade én kennis! (deel 1)

Dag 3 van 10 • Lezing van vandaag

Overdenking
‘Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd’ (2 Petrus‬ ‭1:3‬, HSV).Opvallend!

Grappig, valt het je ook op, dat in één vers twee keer het woord ‘ons’ staat... niet ik of jij. Gods werk is gericht op de gemeenschap! Neem het maar even mee in gedachten, nu je leeft in deze individualistische maatschappij.


Ons hele geestelijke leven en wat daaruit voortvloeit is een en al te danken aan Zijn Goddelijke kracht! Gisteren ging het om Jezus meer te leren kennen, zo raak je vervult van God. Vandaag gaat Petrus daarop door. Met Jezus verbonden zijn ís vruchtdragend leven! (lees straks in dit kader ook de bekende verzen uit Johannes 15). We weten ons geroepen door Gods heerlijkheid (dat is Zijn hemelse glans en majesteit) en Zijn deugd (dat zijn Jezus’ daden)!


‘Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent’ (2 Petrus‬ ‭1:4‬, HSV). ‭


Check dít!! 


Door de heerlijkheid en macht van God zijn ONS de GROOTSTE en kostbare beloften als cadeau gegeven. Een cadeau met een doel, namelijk dat we als gelovigen deel krijgen aan de Goddelijke natuur! Geen ‘Griekse vergoddelijking’ van een mens, maar zo een verbondenheid met God als Jezus het bad: “opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt” (Johannes 17:21, HSV).


Wanneer wordt dit geschonken..? Nadat je het verderf ontvlucht bent. Denk hierbij aan Lot, hoe hij moest vluchten uit Sodom. Verkeerde begeerten zorgen ervoor dat God op afstand raakt en waardoor je uiteindelijk ten onder gaat. Vlucht daarom weg van het verderf, de foute begeerten in de wereld.


Gebed

"Heere, laat ons niet omkijken naar alles wat verleidt en vergaat, maar help ons vooruitzien naar de vervulling van de GROOTSTE EN KOSTBARE beloften die U aan ons toegezegd heeft. In Jezus' naam, amen."