Groei in genade én kennis! (deel 1)

Dag 7 van 10 • Lezing van vandaag

Overdenking

'Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden' (2 Petrus 1:12-15, HSV).


Vanwege het hoogste doel, het binnengaan in het eeuwige Koninkrijk, zullen we onze hoge verantwoordelijkheid moeten verstaan. Daarom voelt Petrus zich geroepen dit vanuit de gevangenis te zeggen, en te blijven herhalen zolang hij nog leeft, ook al weten de lezers het allang. De lezers van deze brief waren in de waarheid gefundeerd, erin vast gemaakt. Dít is waar we elkaar ook nu aan MOETEN blijven herinneren. Weet je waarvoor we het doen!? Het binnengaan in het eeuwige Koninkrijk! Wat staat er veel op het spel… Met het ‘herinneren bedoeld Petrus niet alleen dat je het in gedachten houdt, maar dat je het voor ogen hebt en daaruit blijft handelen en daarvan blijft spreken! Doen hoor! 


Petrus zelf had van Jezus de opdracht gekregen: ‘wijd en hoed Mijn schapen’. Als herdersjongen heeft hij dat trouw gedaan en zal het blijven doen tot het einde. Maar, zo laat hij doorschemeren, de Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat ik bijna klaar ben. En dan gebruikt hij het woord ‘tent’ die snel afgebroken wordt. Wat we in onze vertaling niet kunnen zien is dat het gaat om de herderstent zoals het ook staat in Jesaja 38:12 (HSV). Dat is een tent die heel snel opgezet en afgebroken kan worden. Dit was nodig omdat de herder in de woestijn moest kunnen slapen op de plek waar hij op dat moment met zijn schapen was. 


Het is het diepe verlangen van Petrus dat de gelovigen het doel voor ogen blijven houden, ook na zijn vertrek. 


Even nadenken  • Heb jij dit hoogste doel ook (blijvend) voor ogen?! 

  • Wanneer wij onze ‘tent’ op moeten rollen weten we niet, maar wat wil jij dat de mensen die God jou heeft toevertrouwt, voor ogen moeten blijven houden?!