Groei in genade én kennis! (deel 1)

Overdenking

'Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is' (2 Petrus 1:8-9, HSV). 

Heb je in gedachten nog verder bij Petrus’ recept stilgestaan? Hoe krijgt dit vorm in de praktijk van je leven? De uitvoering van dit recept zal niet zonder resultaat zijn. Het resultaat is groei en bloei in je relatie met de Heere Jezus. 

Wat als deze dingen niet aanwezig zijn in je leven? Je leeft bij het feit dat je door Jezus’ offer gered bent, maar het zet je niet aan tot groei in deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, Godsvrucht, broederliefde, liefde voor iedereen… 

Je merkt wel, er wordt een spiegel voorgehouden. Dan ben je blind en kortzichtig, de impact van de vergeving van je zonden ben je volledig kwijt. Weet je nog dat Petrus zei dat we het verderf moesten ontvluchten? Heeft jouw leven dan niet wat weg van de vrouw van Lot? Door de wereldse begeerte in haar keek ze om tijdens de vlucht uit Sodom. 

Ondertussen tekent Petrus ook alvast de wortel van het probleem van de dwaalleraars die hij in het vervolg aan de kaak stelt. Deze vrijdenkers roepen Jezus te kennen, maar geloofsgehoorzaamheid is afwezig.

Samengevat verklaart Petrus dat je ontwikkeling in de kennis van Jezus en je ontwikkeling in godsvrucht, samenhangen met je besef van waar Jezus je uit heeft gered. Hij kon het weten, want Petrus' verloochening en het daaropvolgende herstel door Jezus' vergeving, zijn dus de rest van zijn leven bepalend geweest voor zijn groei... Hoe zit dat bij jou?