Je naaste liefhebben als jezelf

Overdenking

Als ‘je naaste liefhebben’ moeilijk is… Perspectief #1


Mensen liefhebben die jou oneerlijk behandelen of wiens gedrag gewoon uitermate vervelend is, kan heel moeilijk en uitputtend zijn. Het kan zo contraproductief lijken om anderen te laten profiteren van hun oneerlijke gedrag, om hen jouw goedheid te laten uitbuiten.


Paulus biedt ons een perspectief dat ons kan helpen. Hij redeneert dat we het goede voor onze naaste moeten zoeken, zelfs als dat betekent dat we dingen op moeten geven omwille van zijn of haar geweten. "Zoals", zegt Paulus, "ik ook in alles allen behaag, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden" (1 Korinthe 10:33, HSV). Een hoofdstuk eerder verwoordt hij het zo: “Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. En dit doe ik ter wille van het Evangelie, opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden” (1 Korinthe 9:22-23).


Ons liefdevolle gedrag kan de aandacht van mensen trekken — eerst naar ons, of naar de kerk in het algemeen, maar uiteindelijk naar God. Dit kan hen een glimpje laten zien van Gods karakter en hun belangstelling wekken. Onszelf bepaalde dingen ontzeggen omwille van iemand anders’ geweten is zinvol in het perspectief van de eeuwigheid: als ons gedrag hun geloof of hun geestelijke groei kan beschadigen, dan is het de moeite waard dat gedrag op te geven. Want de eeuwigheid is veel belangrijker dan alles hier en nu.


Helpt dit perspectief jou in je dagelijkse worsteling?