Je naaste liefhebben als jezelf

Overdenking

Voorbeeld #5: Prisquilla en Aquila hebben de apostel Paulus lief


Christenen moeten herkenbaar zijn aan hun onderlinge liefde. En dat is precies wat we zien in Paulus’ brieven. Hij groet veel mensen uit zijn liefde en zijn bezorgdheid om hun welzijn. Hij vertelt ook hoe twee medegelovigen, Prisquilla en Aquila, hun hals hebben gewaagd voor Paulus’ leven. Hieruit blijkt hun liefde voor hem.


Een brief van Tertullianus uit het jaar 197 v.Chr. beschrijft hoe deze christelijke liefde de aandacht trok van buitenstaanders: “Zie eens, hoe zij elkaar liefhebben, zo zeggen ze — want zelf haten zij elkaar. En hoe ze bereid zijn zelfs voor elkaar te sterven — want zelf zullen zij eerder iemand ter dood brengen”. Dat is precies wat Jezus van zijn Kerk verlangt: dat ze elkaar liefhebben en zo Gods licht in de wereld verspreiden.


Paulus’ brieven maken ook duidelijk dat deze ideale situatie niet vanzelfsprekend is. Waar mensen zijn, ontstaan irritaties, conflicten en verdeeldheid. Ook christenen zijn daar niet immuun voor. En als broeders of zusters in Christus zondigen of valse leer verspreiden, moeten we hen daarop aanspreken in plaats van alles onder het tapijt te vegen. Maar het is onze roeping om te streven naar verzoening waar dat maar mogelijk is, om het beste voor elkaar te zoeken en om elkaar lief te hebben.


Ervaar jij liefde van (en voor) medegelovigen?


Ben je ook geïnteresseerd in artikelen en cursussen van GlobalRize? Neem eens een kijkje op www.bijbelwoord.nl