Je naaste liefhebben als jezelf

Overdenking

Als ‘je naaste liefhebben’ moeilijk is… Perspectief #3


Op deze aarde krijgen we vaak te maken met onrechtvaardigheid. We moeten onrecht verdragen, zonder wraak te nemen. Maar dat wil niet zeggen dat het kwaad ongestraft blijft en zal triomferen. Integendeel! Wij hoeven onszelf niet te wreken, omdat God aan het eind van de tijd rechtvaardig zal oordelen. Hij zal het kwaad dat ons is aangedaan niet vergeten. Hij zal het vergelden.


Als Johannes één van zijn hemelse visioenen beschrijft, vertelt hij over de zielen van mensen die vermoord zijn omwille van het Woord van God. Zij roepen het uit: “Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?” (Openbaring 6:10). Ze moeten nog wachten tot het aantal van gelovigen vol is, maar Gods oordeel zal zeker komen.


Dat is het derde perspectief dat ons kan helpen, naast het perspectief dat we zelf ook vergeven zijn en dat we het eeuwige welzijn van mensen zoeken. God zal het onrecht niet voor altijd door laten gaan. “God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad” (Prediker 12:14).


Helpt dit perspectief jou om het oordeel aan God over te laten en je vijand lief te hebben in plaats van je te wreken?