Je naaste liefhebben als jezelf

Overdenking

Voorbeeld #2: Stefanus bad voor zijn vijanden


Meteen vanaf het begin van de kerk hebben christenen te maken met tegenstand en vervolging. Handelingen 6 en 7 vertellen ons over Stefanus die vals beschuldigd werd van godslastering en daarvoor gestenigd werd. Dat was ontzettend onrechtvaardig. En we lezen hoe Stefanus toch bad voor zijn vijanden, zelfs nog vlak voor zijn dood.


De parallel met Jezus’ dood is opvallend. Zowel Jezus als Stefanus werden vals beschuldigd en ter dood veroordeeld voor godslastering. Beiden gaven hun geest in de handen van God de Vader, vertrouwend op zijn liefde en zorg. En beiden vroegen ze God om vergeving voor de mensen die hen hadden gedood.


In dit alles was Stefanus een echte volgeling van Jezus Christus. We lezen dat hij “vol van de Heilige Geest” was en in het uur van zijn dood Jezus zag staan aan de rechterhand van God. Dit verhaal is een voorbeeld van de belofte in 1 Korinthe 10:13 (HSV): “God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan”. Of, zoals Paulus zingt in Filippenzen 4:13, “Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.”


Vertrouw niet op je eigen kracht om je vijanden lief te hebben, maar op Jezus Die je kracht geeft!