Je naaste liefhebben als jezelf

Overdenking

Als ‘je naaste liefhebben’ moeilijk is… Perspectief #4


Het laatste perspectief dat je kan bemoedigen als je het moeilijk vindt om ‘je naaste lief te hebben’, is dat God je zal belonen. Misschien merken mensen niet eens op wat je doet of reageren ze negatief. Maar God ziet het wel, zelfs wat je ‘in het verborgene’ doet. En Hij vergeet het niet.


Net zoals God elke slechte daad in het gericht zal brengen, zoals we gisteren lazen, zo zal Hij onze goede daden belonen. Niet als een manier om de zaligheid te verdienen — dat kan alleen door geloof in Jezus Christus, niet door onze eigen werken. Maar het feit dat we door genade gered zijn, moet ons des te meer aansporen om God te eren met ons leven; en dus ook om onze naaste lief te hebben.


Paulus vergelijkt het leven van een christen met een gebouw dat gefundeerd is op het vaste fundament Jezus Christus. Wij kunnen op dat fundament ‘bouwen’ met goud, zilver en kostbare stenen of met hout, hooi en stoppels. Als Gods uiteindelijke oordeel komt, zal ons levenshuis door vuur beproefd worden. “Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen” (1 Korinthe 3:13-15).


Laat dit een extra aansporing zijn om je naaste lief te hebben als jezelf!