Je naaste liefhebben als jezelf

Overdenking

‘Je naaste liefhebben’ betekent ook ‘je vijand liefhebben’


In  Jezus' toespraak op de berg maakt Hij nog eens duidelijk dat het gebod om je naaste lief te hebben geen uitzondering kent. Zelfs als mensen ons slecht behandelen, als ze spullen afpakken, ons vloeken, misbruik van ons maken… moeten we hen nog steeds liefhebben. Dat betekent niet dat we onszelf nooit mogen verdedigen of dat we het lijden moeten opzoeken. Maar we mogen niet wraaklustig reageren.


Als christenen kunnen we vijandschap verwachten. Zoals Jezus zei in Johannes 15:19: “Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u”.


Jezus zegt dat we niet verbaasd moeten zijn, omdat we net zo slecht behandeld worden als onze Heere en Zaligmaker. En ook onze reactie zou hetzelfde moeten zijn: “Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is”. “Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten” (Lukas 6:35 en 36).


Dat gaat tegen elke menselijke logica en natuurlijke neiging in. Iemand liefhebben die aardig tegen jou is, dat vinden de meeste mensen nog wel oké. Maar je vijanden liefhebben… dat gaat te ver. Door hun vijanden lief te hebben, stellen christenen zichzelf duidelijk apart van ‘de wereld’. Maar niet alleen de buitenwereld, ook ons eigen ‘oude ik’ protesteert vaak tegen dit gebod. Laten we daarom de komende dagen een paar perspectieven bekijken die ons kunnen helpen, gevolgd door een paar inspirerende voorbeelden.