Eeuwig Leven

Eeuwig Leven

9 dagen

Jezus zegt dat Hij gekomen is om mensen leven en overvloed te geven. Daarvoor is Hij naar deze aarde gekomen: “opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16). Wat is dit overvloedige, eeuwige leven? Laten we kijken wat de Bijbel ons over dit onderwerp te zeggen heeft.

Uitgever

We willen GlobalRize bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.globalrize.nl

Over deze uitgever

Meer dan 2500 voltooid