Je naaste liefhebben als jezelf

Overdenking

Voorbeeld #3: Elisa beschaamde zijn vijanden door een groot feest te organiseren


Als ik het verhaal over Elisa en de Syrische soldaten lees, moet ik altijd glimlachen. Hoe ironisch dat de soldaten komen om de profeet Elisa te arresteren, maar vervolgens worden ‘verslagen’ door zijn edelmoedigheid. Het laatste vers van het verhaal laat zien dat Elisa’s ‘tactiek’ goed werkte, want “de benden van de Syriërs kwamen niet meer in het land Israël terug.”


Maar ik denk dat dit meer was dan een slimme truc om van de Syriërs af te komen. Elisa ‘had zijn vijanden lief’ omdat God wilde dat hij zijn gevangenen goed behandelde. Je vijanden behandelen als welkome gasten is absurd, maar laat ook zien Wie God is.


In Mattheüs 22 vertelt Jezus een gelijkenis. Hij vergelijkt Gods Koninkrijk met een bruiloftsfeest waar allerlei mensen uitgenodigd worden, “zowel slechte als goede mensen”. Het probleem is dat de mensen die aanvankelijk uitgenodigd werden, niet willen komen! Sommige mensen wijzen Gods liefde af — en de gevolgen zijn verschrikkelijk. Anderen die een uitnodiging nooit verwacht hadden, aanvaarden die als onverdiende genade.


Aanvaard jij Gods gulle aanbod van vergeving? Kan je manieren verzinnen waarop jij anderen een glimpje kunt laten zien van Gods goedheid en liefde voor mensen die dat niet verdienen?