Het kruis & COVID-19: Ontdek hoop deze Pasen

Dag 5 van 8 • Lezing van vandaag

Overdenking

Jezus werd gekruisigd op de dag na het Joodse Paasfeest. Hij offerde zichzelf als hét Paaslam om de wereld te redden. Het Laatste Avondmaal dat Jezus hield met Zijn discipelen was rijkelijk geweven rond het Joodse Paasfeest. Het was een avondmaal waar Jezus geweldig naar verlangd had om samen met Zijn discipelen te eten (Lucas 22:15 - Het Griekse woord voor "geweldig" drukt een zeer sterk verlangen uit). De voorbereidingen voor de maaltijd hadden een sfeer van geheimzinnigheid, uit angst dat Judas te vroeg zou handelen en zou proberen deze maaltijd te voorkomen. 


Jezus stuurde Zijn vertrouwde discipelen Petrus en Johannes om de voorbereidingen te treffen. Dat er al eerder dingen waren geregeld, bleek uit het feit dat nogal ongebruikelijk een man gezien werd met een waterkruik (normaal is dit de taak van een vrouw, Marcus 14:13). Hij toonde hun de grote bovenkamer die gereserveerd was voor de maaltijd. Vandaag vieren wij nog steeds deze maaltijd als "de Maaltijd des Heren", waarin we het offer van onze Heer gedenken met diepe dankbaarheid.


Tijdens de maaltijd vertelde Jezus aan Zijn discipelen dat één van hen Hem zou verraden. Het was zeer lafhartig om een vriend te verraden nadat je met hem gegeten had. Verdrietig vroegen ze aan Jezus: "Ik toch niet?" (Marcus 14:19) Ook wij moeten onszelf onderzoeken. Jezus refereerde naar Judas zonder zijn naam te noemen. Hij gaf hem een kans om zich te bekeren. Jezus zou gekruisigd worden om Gods plan uit te voeren, maar Judas was verantwoordelijk voor zijn eigen erge zonde.


Jezus nam daarna het brood, zegende het, brak het en deelde het uit. Zo ook de beker. Hij verwees naar hen als "Mijn Lichaam" en "Mijn Bloed" (Marcus 14:22-24). Zij wijzen ons op Zijn offer aan het kruis. Wanneer wij deze ontvangen, eten en drinken, tonen wij ons vertrouwen in Hem (zie 1 Korinthiërs 11:26). Wij worden gedragen door Zijn leven in ons (zie Johannes 6:56). Net zoals Jezus moeten ook wij omhoog kijken met geloof en vertrouwen. Zoals de discipelen kijken wij om ons heen met broederlijke liefde wanneer we de maaltijd eten als het Lichaam van Christus.


Jezus wees daarna naar de toekomst wanneer Hij weer zou drinken met Zijn discipelen — op het grote bruiloftsfeest van het Lam, wanneer Hij terugkomt (Openbaring 19:9). Aan de tafel des Heren mogen ook wij vooruitkijken naar die dag met geloofsvolle verwachting.


Bespreking  • We hebben nu te maken met maatregelen als "sociale afstand bewaren" om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Hoe kunnen wij als kerk blijven herinneren en vieren wat Jezus voor ons gedaan heeft? Welke praktische en innovatieve manieren kunnen wij ontdekken om Jezus' offer te herdenken als medegelovigen?

  • Hoe kunnen wij nog steeds broederliefde tonen, zelfs als we elkaar niet kunnen ontmoeten? Hoe kunnen medegelovigen verenigd blijven in geloof en aanbidding van onze Here Jezus?


Deel en bemoedig