Het kruis & COVID-19: Ontdek hoop deze Pasen

Dag 4 van 8 • Lezing van vandaag

Overdenking

(De Bijbel vertelt ons niet wat Jezus deed op woensdag tijdens de paasweek. Geleerden speculeren dat Jezus en Zijn discipelen na twee vermoeiende dagen in Jeruzalem, wat wilden uitrusten in Bethanië in de aanloop naar Pasen.)  


Donkere wolken verzamelden zich rond Jezus. De religieuze leiders waren echt van plan om Hem te doden. Hij stond op het punt om geofferd te worden als een Paaslam voor de zonden van de hele wereld (Johannes 1:29). Zelfs de discipelen waren zich niet bewust van hetgeen er ging gebeuren. Maar Jezus werd getroost door Maria uit Bethanië. Zij zat altijd aan de voeten van Jezus en luisterde aandachtig naar Hem. 


Toen Jezus aan het eten was, kwam Maria binnen met een flesje echte, dure nardusolie (Marcus 14:3). Iedereen was geschokt toen ze het plotseling brak en de hele inhoud over het hoofd van Jezus uitgoot. Misschien waren één of twee druppels voldoende geweest, maar zij aanbad Jezus rijkelijk. Maria werd streng berispt omdat ze zo'n duur parfum verspild had. Ze had deze kunnen verkopen om de armen te helpen. Hoe financieel efficiënt waren deze mensen toch! De voornaamste criticaster was Judas Iskariot (zie Johannes 12:4-5), die bekend stond als schatbewaarder en later ook als dief. Hij zou zichzelf het geld hebben kunnen geven van de verkoop.


Maar Jezus berispte op Zijn beurt Judas en de andere criticasters. Hij zei dat ze Maria met rust moesten laten. Hij prees haar voor het goede wat zij gedaan had (Marcus 16:4). Zij bereidde reeds Zijn begrafenis voor. Omdat ze veel tijd had doorgebracht aan Jezus' voeten en naar Hem geluisterd had, was zij blijkbaar de enige in de groep die werkelijk begreep wat er zou gaan gebeuren met Jezus. Omwille van haar geweldige daad van aanbidding zou zij overal en voor altijd herinnerd blijven.


Op dat moment keerde Judas zich definitief tegen zijn Meester. Hij koos het verraderlijke pad om de Farizeeën te zoeken en Jezus te verraden. Waarom deed hij dat? Was hij boos omdat Jezus hem berispt had? Probeerde hij Jezus te forceren om Zijn rol als politieke messias op te nemen? Of was hij enkel hebzuchtig? Mattheüs zegt ons dat hij probeerde te onderhandelen met de Farizeeën, maar hij kon voor zijn verraad slechts een kleine som geld lospeuteren (Mattheüs 26:15). De Farizeeën waren verrukt dat ze een verrader gevonden hadden onder de discipelen van Jezus. Vanaf het moment dat hij Maria berispt had voor haar mooie daad van aanbidding, gleed Judas gevaarlijk naar beneden richting verderf. De man die Maria berispt had voor het verspillen van geld, verspilde aan het eind zijn eigen leven.


Bespreking  • Omdat zij oplettend en trouw naar Jezus geluisterd had, wist Maria meer over Jezus en Zijn zending dan veel anderen om Hem heen. Hoe kunnen wij tijd blijven maken om naar Jezus te luisteren, te midden van de afleidingen en zorgen die sinds de corona-uitbraak opgeworpen worden?

  • Maria spaarde niets tijdens haar daad van aanbidding van Jezus. Kijk eens naar je eigen aanbidding van Jezus. Wat wil jij Hem offeren? Wat heeft Hij jou gegeven?


Deel en bemoedig