Het kruis & COVID-19: Ontdek hoop deze Pasen

Dag 6 van 8 • Lezing van vandaag

Overdenking

De Heer werd nu helemaal anders behandeld, vergeleken met enkele dagen geleden toen Hij de stad kwam binnengereden (zie Marcus 11:7-10). Deze keer werd Hij door geharde soldaten gegeseld. Het was een ondenkbaar pijnlijke straf die vlees uit je rug scheurde en je voor dood achterliet. Daarna maakten ze Hem belachelijk omdat Hij toegegeven had dat Hij de Koning der Joden was. Vlak na Zijn geboorte werd Hij aanbeden als Koning door enkele wijzen (zie Mattheüs 2:2-11). Maar nu legden de ruige handen van soldaten, die gewoon waren om te doden, een purperen mantel (= koninklijke kleur) op zijn kapotte rug. Ook zetten zij een doornen kroon op Zijn hoofd. Ze sloegen Hem regelmatig in het gezicht en bespuwden Hem. Ze brachten Hem spottend eer door voor Hem te knielen. Het was een bloederige aanblik. Dan trokken ze Hem de mantel weer uit. Ze sleurden het van Zijn bebloede rug.


Zij leidden Hem buiten de stad naar een plaats die Golgotha genoemd werd. Onderweg maanden zij Simon van Cyrene aan om het kruis voor Jezus te dragen. Jezus was veel te zwak door de brutale marteling. Ze gaven Jezus een mengsel van wijn om Zijn pijn en gevoelens te verzachten. Maar Hij weigerde. Nadat ze Hem op het derde uur (09:00 u) gekruisigd hadden, wierpen zij het lot over Zijn kleren (Marcus 15:24; voorspeld in Psalm 22:18. Dat betekent ook dat Hij naakt was om publiek vernederd te worden). Ze schreven Zijn beschuldiging neer en hingen het bordje boven aan het kruis: "De Koning der Joden". Dit opschrift had meer betekenis dan zij bedoeld hadden. Twee misdadigers werden ook samen met Hem gekruisigd (zie Jesaja 53:12). Hij werd het mikpunt van spot van zowel de voorbijgangers als de religieuze leiders (zie Psalm 22:7). Ze daagden Hem uit om van het kruis af te komen om Zichzelf te redden en te bewijzen wie Hij beweerde te zijn. Maar Jezus bleef gefocust op het kruis om hen én ons allemaal te redden. Waarschijnlijk hoorde Hij Satans verleidelijke gefluister door alle luidruchtige beschimpingen heen. 


Jezus kon van het kruis afkomen met overdonderende hemelse macht. Maar dat zou het einde betekend hebben van ons allemaal. We zouden dan geen Redder hebben en gedoemd zijn naar de hel te gaan. Bovenop de pijn moest Jezus ook nog eens de beledigingen ondergaan van degenen die door Zijn dood gered zouden worden. Zelfs de twee misdadigers naast Hem beledigden Hem (alhoewel later er één zich bekeerde volgens Lucas 23:40-43).


Bespreking  • Sommige christenen kregen kritiek op hun gedrag tijdens de COVID-19 uitbraak. Wat zou een Goddelijke manier zijn om te reageren als je kijkt naar het verhaal van vandaag? Hoe denk jij dat Jezus zou reageren in deze situatie?

  • Sommigen vragen zich misschien af waar God is in een crisistijd zoals deze. Wat leert de les van vandaag ons over Gods timing en Zijn werkwijzen? Wat leert dit ons over Gods diepe liefde voor ons allen?


Deel en bemoedig