Het kruis & COVID-19: Ontdek hoop deze Pasen

Dag 2 van 8 • Lezing van vandaag

Overdenking

Toen Hij al die activiteiten had zien gebeuren in de tempel (Marcus 11:11) besloot Jezus de volgende dag terug te gaan. Hij ging naar het meest publieke gedeelte, wat bekend stond als de voorhoven van de heidenen. Daar werd een bloeiende handel gehouden. De tempelverantwoordelijken hadden deze handel toegelaten — ze verdienden er zelfs aan. "Goedgekeurde" dieren kon je alleen maar hier kopen. De geldwisselaars maakten grote winsten — om een dier te kopen en de tempelbelasting te betalen, moest je speciale tempelmunten gebruiken. 


Brandend van passie voor Gods naam en heerlijkheid, joeg Jezus de hele groep van profiteurs weg en keerde hun tafels en stoelen om. Hij verhinderde ook dat mensen de voorhoven gebruikten als een binnenweg om hun waren te vervoeren. Het was dramatisch want God reinigde de tempel met Goddelijke woede.


Toen begon Jezus het volk te onderwijzen. Sommigen van hen hebben waarschijnlijk geamuseerd toegekeken toen Hij het misbruik en de goddeloze woekerhandel wegjoeg uit de voorhoven van de heidenen. Jezus citeerde Jesaja 56:7 en Jeremia 7:11 en herhaalde wat God gezegd had — Dit huis zou een "huis van gebed zijn voor alle natiën". Dit betekent dat Israël de natiën (heidenen) zou leiden naar aanbidding van God. Maar het ontrouwe volk van God had in plaats daarvan de voorhoven veranderd in een "rovershol" (Marcus 11:17).


Toen ze zagen wie ze tegenover zich hadden, besloten de Farizeeën en de Schriftgeleerden heel serieus om Jezus te doden. Het waren immers zij die profiteerden van deze vreselijke commercialisering van de tempel. Ze zagen Hem dan ook als een tegenstander en een bedreiging.


Bladeren aan een vijgenboom tonen gewoonlijk aan dat er vruchten op komst zijn. Onderweg naar de tempel vervloekte Jezus een vruchtloze vijgenboom die volledig in blad was nog vóór het seizoen van de vijgen. Dat gaf de indruk dat de boom vruchten droeg, maar dat was niet zo. Dit gaf weer wat het volk van God geworden was — huichelachtig en arrogant. Er kwam wel volk naar de tempel maar het bracht geen geestelijke vruchten voort. De volgende dag zagen de discipelen dat de vervloekte vijgenboom "van de wortels af verdord was" (Marcus 11:20, HSV) — Zij kregen een praktijkvoorbeeld over de gevolgen van koppige ongehoorzaamheid en trouweloosheid. Het was tegelijk een waarschuwing voor een naderend oordeel (de tempel werd vernietigd door de Romeinen in 70 na Christus). Daarna zei Jezus iets over geloof en vrucht dragen. Geloof in God kan bergen verzetten. Hij legde het uit aan de hand van het "bergen-verzetten" gebed (Marcus 11:23-24). Dit geloof geeft ook de kracht om anderen te vergeven zoals wijzelf vergeven zijn door de Vader (vers 25). Geloof brengt vrucht voort.


Bespreking  • Hoe kunnen wij als kerk en als individu herinnerd worden aan onze hemelse opdracht, in het midden van de wereldwijde zorgen over de COVID-19 uitbraak? Wat wil jij eraan doen deze week?

  • Welke vrucht kunnen wij dragen in deze tijden van onzekerheid en de noodzaak van sociale afstand? Welke vrucht zou God zoeken in ons? Hoe kunnen wij ons geloof en onze gehoorzaamheid in de praktijk brengen?


Deel en bemoedig