Het kruis & COVID-19: Ontdek hoop deze Pasen

Dag 7 van 8 • Lezing van vandaag

Overdenking

De twee Maria's en Salomé waren aanwezig toen Jezus stierf aan het kruis (Marcus 15:40). Op zaterdagavond, toen de sabbat voorbij was, maakten ze samen de kruiden klaar om Jezus' lichaam te zalven. Heel vroeg op zondagochtend gingen ze naar het graf. Het drong tot hen door dat ze misschien niet in staat zouden zijn om de steen voor de ingang weg te rollen. Deze was wel relatief makkelijk te sluiten door hem in de geul in de rotsvloer te laten rollen, maar het was erg moeilijk om hem achteraf weer terug te rollen. Misschien hadden ze een paar mannelijke discipelen moeten meenemen om te helpen.


Toen ze het graf bereikten, schrokken ze hevig: de steen was reeds weggerold. Nee, het was niet het verkeerde graf. Dat bleek duidelijk uit Marcus 15:47 — ze wisten waar het was. Toen ze binnenliepen schrokken ze nog meer. Er zat iemand in het graf. Het was een jongeman, gekleed in het wit (een engel volgens Mattheüs 28:5). Hij zei hun dat ze niet bang hoefden te zijn en dat Jezus opgestaan was! Hij toonde hun de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had — het was leeg. Daarna vroeg hij de verbijsterde vrouwen om aan de discipelen én aan Petrus te gaan vertellen dat Jezus opgestaan was — én aan Petrus!". Op deze manier werd Petrus speciaal aangeraakt door de vergevende Heer, die meevoelde met de stuntelige, berouwvolle Petrus. Ook mochten de vrouwen vertellen dat Jezus hen allen zou voorgaan naar Galilea waar ze Hem weer zouden zien. Dat had Jezus hen al een keer verteld in Marcus 14:28.


Ongelofelijk dat God vrouwen gekozen heeft om de eerste getuigen te zijn van de opstanding. We weten dat in de culturen van die tijd de getuigenis van vrouwen niet serieus genomen werd (zie Lucas 24:10-11). Als de opstanding van Jezus slechts een verzinsel was, zouden de "bedenkers" ervan zeker mannen gebruikt hebben als eerste getuigen. Dat nu juist vrouwen het eerst waren om het lege graf te zien en de engel te ontmoeten, is zeker een authentiek bewijs van het opstandingsverhaal.


De vrouwen beefden (het Griekse woord betekent "extase"), verbijsterd en bang (Marcus 16:8). Ze renden weg van het graf, na de schok dat het leeg was en hun gezegd werd dat Jezus opgestaan was. Ze waren bang, maar toch ook gevuld met vreugde.


Bespreking  • Sommige van de eerste discipelen hadden er moeite mee, te geloven wat Jezus over Zichzelf voorspeld had, zelfs toen ze het bewijs ervan te horen kregen (Marcus 8:31; 9:31; 10:34). Ga eens in de schoenen van de vrouwen staan en vraag jezelf af: Hoe zou jij gereageerd hebben? Waarom zou het voor ons en anderen soms zo moeilijk kunnen zijn om Jezus' woorden te geloven?

  • Hoe kunnen wij tóch blijven getuigen van de opgestane Heer, ook al zijn de kerkdiensten en samenkomsten opgeschort om het risico op verspreiding van het coronavirus te verminderen? Wat kunnen wij zeggen of doen om het open graf bekend te maken?


Deel en bemoedig