San Mateo 1:22

San Mateo 1:22 ZSRNT

Cni guc yúguꞌtë lë ni quië butság lë naꞌ gnëꞌ Xanruꞌ lu ruꞌë bönniꞌ bëꞌë didzaꞌ uláz queëꞌ Dios, gnëꞌ
ZSRNT: Didzaʼ cub rucáʼn tsahuiʼ
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងSan Mateo 1:22