Genesis 1
TBWONT
1
Giyuna it Ampuꞌang Diyus i langit baw banwa baw muꞌsa nga paryaman
[Mga 4000 B.C.]
1Puꞌun-puꞌun it langit baw banwa, giyuna it Ampuꞌang Diyus. 2Giyuna ya nga banwa, ega pay itsura baw ega pay maski unu nga betang. Madlem pang madlem, baw danum paꞌ i palelkep. Iyan Espiritu Santo it Ampuꞌang Diyus, subuk magdedengdeng kanya kat sagpaw it mabakat paꞌ nga danum. 3Bawnga miyampang i Ampuꞌang Diyus nga maat ya, “Ireg ku may eyag na.” Egay beken, sakaling may eyag na. 4Naltegan it Ampuꞌang Diyus nga magayen i eyag ngayting giyuna ya. Egay beken, biyagiꞌ ya i timpu it madlem baw maꞌyag. 5Piyangaranat Ampuꞌang Diyus i maꞌyag ngayti, aldawun. Madlem ngayti, delemen. Egay beken, diminlem i uꞌnang aldaw.
6Pagꞌeyag maat siꞌ it Ampuꞌang Diyus, “Ireg ku mabagiꞌ it lawang i danum ngayni. May kat salu. May duꞌut dibwat.” 7Ta, naꞌatkayti nga matuud. Giyuna ya i lawang nga miyagiꞌ it danum kat salu baw danum duꞌut dibwat. 8Pagkabwat siꞌ it Ampuꞌang Diyus it itiꞌen, piyangaranan ya it langit i lawang ngayti nga miyagiꞌ. Miyapu-apun baw diminlem i ikadwang aldaw.
Bawnga pagꞌeyag siꞌ, 9maat siꞌ it Ampuꞌang Diyus, “Ireg ku nga mabulun na i danum kat sinirungat langit kat sadili ya nga rugar isaꞌun may malbawan nga rugar.” Ta, miyatkayti nga matuud. 10Pagkaguna ya sit itiꞌen ngayti, lugtaꞌ i ipiyangaran yat nalbawan ngayting rugar. Danum ngayting nabulun, nga maglilibut it nalbawan ngayti nga rugar, dagat i ipiyangaran ya. Naltegan it Ampuꞌang Diyus nga magayen gasiꞌ i iting giyuna ya. 11Iyan naguna nat Ampuꞌang Diyus i lugtaꞌ, maat ya, “Ireg ku, tubuꞌan na i lugtaꞌ ngayni it kalasi-kalasing luwak nga magkabiꞌniyan baw muꞌsang kayu nga mamagbuwaꞌ it kanya-kanyang buwaꞌ nga alitan.” Ta, timnubuꞌ nga matuud i muꞌsa ngayting inaat ya nga tumubuꞌ. 12Tiyubuꞌan i lugtaꞌ it kalasi-kalasing luwak nga daꞌgay-daꞌga magkabiꞌniyan baw muꞌsang mga kayu nga mamagbuwaꞌ it kanya-kanyang buwaꞌ nga alitan. Naltegan it Ampuꞌang Diyus nga magayen gasiꞌ i iting giyuna ya. 13Diminlem nay ikatlung aldaw.
Bawnga pagꞌeyag siꞌ, 14inaat siꞌ it Ampuꞌang Diyus, “Ireg ku nga resaan it magꞌeyag i langit nga imandaꞌan it delemen baw aldawun, baw itu gasiꞌ i mga tandaꞌanan it timpu nga magsugid it mga aldaw baw mga bulan baw mga taꞌun. 15Ituꞌun ngaytuy mamagꞌeyag duꞌut langit isaꞌun abutun nagat eyag nira i banwa.” Ta, sakaling may mga iti na ngayting matuud. 16Giyuna it Ampuꞌang Diyus i duwa nga dakulang banar i eyag nira. Iyan piyakamaꞌyag i singkar ya, aldawun i kanyang ipagꞌeyag. Iyan sangbat, meyag ga in delemen, atnaga i mga bituꞌun. 17Iti ngayting mga magꞌeyag nga giyuna ya, purus duꞌut langit i bintangan ya, isaꞌun eyagan nira i banwa. 18May magꞌeyag nga magtaban it aldawun. Subung naga i delemen, nga itu nay imandaꞌan it delem na baw aldaw na, ka ipagpablag niray kaꞌyagan kat kadleman. Naltegan it Ampuꞌang Diyus nga magayen gasiꞌ i iting giyuna ya. 19Diminlem i ikaꞌpat nga aldaw.
Bawnga iyan miyaldaw siꞌ, 20maat siꞌ it Ampuꞌang Diyus, “Ireg ku dakel nga sedaꞌ sinit danum ngayni, reet-reet sira. Baw ega lamang kat danum, pati kat lawang, ireg ku may betang ya nagang mga manu-manuk nga maglayug.” 21Bawnga giyuna siꞌ it Ampuꞌang Diyus i dadakulaꞌ nga ramu-ramu kat dagat. Baw muꞌsang beken nga maginawa nga mamanwa kat dagat, piyadakel ya sirang banar kat kanya-kanyang kalasi. Subung naga i muꞌsang magkalayug, kalasi-kalasi naga sira. Naltegan it Ampuꞌang Diyus nga magayen gasiꞌ i iting giyuna ya. 22Bawnga ega lamang desang giyuna ya i mga bagay ngayti in daꞌga piyatdekan ya gasiꞌ it ampang ya nga may guna, nga magꞌaat, “Magꞌanak-anak kamu isaꞌun dumakel kamung dumakel, magsedaꞌan i kapuꞌsaan it dagat baw danum. Subung naga i manu-manuk isaꞌun dumakel gasiꞌ sira kat kabanwaan.” 23Diminlem siꞌ i ikalimang aldaw.
Bawnga pagꞌeyag siꞌ, 24maat siꞌ it Ampuꞌang Diyus, “Ireg ku kalasi-kalasing ramu-ramu nga maginawa, mga magkagnek baw ega magkagnek, mga magtitindeg i magpanaw baw magkambang i pamanaw. Baw yay panggaring-garingan nira, lugtaꞌ.” Ta, egay beken may iti na gasiꞌ ka 25giyuna sit Ampuꞌang Diyus i muꞌsa nga kalasi it ramu-ramu, mga magkagnek baw ega magkagnek, baw muꞌsang kalasi it ramu-ramu nga magkambang kat sagpaw it lugtaꞌ. Naltegan it Ampuꞌang Diyus, magayen nagay iting giyuna ya.
26Bawnga maat siꞌ it Ampuꞌang Diyus, “Iyan nay magayen tang buwaten, taw, baw ipasbung tat aten. Ibgay tat kanira i pudir kat muꞌsang banwa, pati betang ya nga subuk sedaꞌ, mga manu-manuk, muꞌsang ramu-ramu nga magkaꞌpet baw ega, baw kada ramu-ramu nga magkambang kat sagpaw it lugtaꞌ.” 27Egay beken, giyuna nat Ampuꞌang Diyus i taw. Pamwat ya, agen-agen it kaladawan ya. Nagtingkaꞌ i binwat ya, lalaki baw babay. 28Pagkabwat ya it kanira, piyatdekan ya sit ampang ya nga may guna, nga magꞌaat, “Magꞌanak-anak kamu isaꞌun dumakel, isaꞌun magtaawan i kalayawan it banwa, baw sakpen mi i muꞌsang banwa. Ibgay ku it imyu i pudir kat muꞌsang giyuna ku, nga subuk sedaꞌ, manu-manuk baw muꞌsang ramu-ramu nga kat banwa. 29Ibgay ku it imyu, nga yay mapisiꞌan mit pangaꞌen, muꞌsang mga luwak nga magkabiꞌniyan baw mga kayu nga magbuwaꞌ. Itu ngaytu i imyung pangaꞌen. 30Temed muꞌsang kalasit dikut, yay ipagbegay ku it mga ramu-ramu, maꞌpet baw ega, mga magkambang kat sagpaw it lugtaꞌ baw mga manu-manuk kat lawang. Itu i kanirang pangaꞌen.” Ta, miyatkayti nga matuud. 31Lintegan it Ampuꞌang Diyus i muꞌsa ngayti nga giyuna ya. Baw talagang kat panleteg ya, magayen nga banar i muꞌsa. Iti i ikaꞌnem nga aldaw. Diminlem siꞌ baw miyaldaw.