Matiyu 1:21

Matiyu 1:21 TSG

Umanak siya hambuuk bataꞌ-bataꞌ usug iban ngānan mu in bataꞌ-bataꞌ yan hi Īsa, sabab siya na yan in manglappas ha tau niya dayn ha manga dusa nila.” (Amu yadtu in pamung kaniya sin malāikat.)
TSG: KITAB INJIL
ចែក​រំលែក

Matiyu 1:21

ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងMatiyu 1:21