John 1:29

John 1:29 NIV

The next day John saw Jesus coming toward him and said, “Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!
NIV: New International Version
ចែក​រំលែក

John 1:29

ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងJohn 1:29