عهدعتیق- کتابهای موسی (تورات)

عهدعتیق- کتابهای موسی (تورات)

۱۰ هفته

این برنامۀ ساده راهنمای شما در مطالعۀ پنج کتاب اول عهدعتیق خواهد بود. این برنامۀ روزانه فقط شامل چند باب مطالعه است، و برای مطالعۀ فردی یا گروهی بسیار مناسب می‌باشد.

ناشر

اين برنامۀ مطالعه توسط یوورژن تهیه شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.youversion.com دیدن فرمایید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 10000 تکمیل