هدیه خداوند در قلب تو

هدیه خداوند در قلب تو

3 روز

دوست عزیز شاید امروز شرایط بیرونی زندگیت باعث ناامیدیت شده اما یادت باشه که همه چیز از درون تو شروع میشه خدا منتظره تا او رو به قلبت دعوت کنی تا به عمق های وجود تو وارد بشه و حقیقت ، درون تو رو آزاد کنه از تو دعوت میکنم در این برنامه مطالعاتی 3 روزه با ما همراه بشی و مسیح رو به قلبت دعوت کنی

ناشر

ما می خواهیم از Jesus.net برای ارائه این طرح تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به: https://doustibakhoda.com/mojeze/

دربارۀ ناشر