تنها عیسی

تنها عیسی

9روز

در این فصل سردرگمی انتخاب کنید تا مسیح را بیشتر بشناسید و در این اوقات نامشخص ایمان را بر ترس انتخاب کنید. امیدواریم با خواندن این طرح ، بدون در نظر گرفتن آنچه که هر روز به ارمغان می آورد ، به آینده محرمانه قدم بگذارید.

ما می خواهیم از We Are Zion به خاطر تهیه این طرح تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به: http://www.wearezion.in

دربارۀ ناشر

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید