یافتن راه بازگشت به‌سوی خدا

٥روز

آیا از زندگی انتظار چیزهای بیشتری دارید؟ بیشتر خواستن در واقع اشتیاقی است برای بازگشت به خدا—صرف‌نظر از وضعیت کنونی رابطۀ شما با او. همۀ ما نشانه‌ها —و بیداری‌ها —را در راه بازگشت به‌سوی خدا تجربه می‌کنیم. بیداری‌ها را تجربه کنید و فاصلۀ بین وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب را کاهش دهید. ما می‌خواهیم خدا را بیابیم، لیکن او برای یافت‌شدن حتی مشتاق‌تر از ماست.

ناشر

از دِیْو و جون فرگوسن و گروه انتشارات واتربروک مولْتْنوماه بابت فراهم ساختن این برنامۀ مطالعه متشکریم. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت http://waterbrookmultnomah.com/caralog.php?work=235828 دیدن فرمایید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 750000 تکمیل