يوحنا 6:28-29

يوحنا 6:28-29 PCB

گفتند: «ما چه كنيم تا خدا از ما راضی باشد؟» عيسی فرمود: «خدا از شما می‌خواهد كه به من كه فرستادهٔ او هستم، ايمان آوريد.»
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
به اشتراک گذاشتن

برنامه‌های مطالعه و نیایشهای رایگان مرتبط با يوحنا 6:28-29

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید.