یوحنا 1:38 NMV

برنامه‌های مطالعه و نیایشهای رایگان مرتبط با یوحنا 1:38