PSALMS 136
AFR53
136
Die goedertierenheid van die Here duur tot in ewigheid.
1 # I Kron. 16:34; Ps. 118:1 LOOF die Here, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
2Loof #Deut. 10:17die God van die gode, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
3Loof #Deut. 10:17die Here der here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid —
4Hy wat alleen groot wonders doen, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
5Wat die hemele #Spr. 3:19met verstand gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
6Wat #Jes. 42:5; 44:24die aarde op die water uitgespan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
7Wat #Gén. 1:14die groot ligte gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
8Die son om te heers oor die dag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
9Die maan en sterre om te heers oor die nag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
10Wat #Ps. 78:51die Egiptenaars getref het in hulle eersgeborenes, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
11En #Ex. 12:51; 13:3,17Israel onder hulle uitgelei het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
12 # Deut. 4:34 Met ’n sterk hand en met ’n uitgestrekte arm, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
13Wat #Ex. 14:21,22die Skelfsee in stukke gesny het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
14En Israel daar dwarsdeur laat gaan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
15 # Ex. 14:28 En Farao saam met sy leër in die Skelfsee gestort het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
16 # Ex. 15:22 Wat sy volk deur die woestyn gelei het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
17 # Tot vers 22: Ps. 135:10-12 Wat groot konings verslaan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
18En geweldige konings gedood het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
19Sihon, die koning van die Amoriete, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
20En Og, die koning van Basan, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
21En hulle land as erfdeel gegee het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
22As erfdeel aan Israel, #Ps. 69:37sy kneg, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
23Wat in ons vernedering aan ons gedink het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
24En ons van ons teëstanders losgeruk het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
25Wat #Ps. 104:27voedsel gee aan alle vlees, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
26Loof die God van die hemel, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953