PSALMS 116
AFR53
116
Danklied van ’n verloste.
1EK #Ps. 18:2het lief, want #Ps. 66:19; 118:21die Here hoor my stem, my smekinge,
2want Hy het #Ps. 86:1sy oor tot my geneig; daarom sal ek Hom in my dae aanroep.
3 # Ps. 18:5 Bande van die dood het my omring, en angste van die doderyk het my getref; ek het benoudheid en kommer gevind.
4 # Ps. 18:7 Maar ek het die Naam van die Here aangeroep: Ag, Here, red my siel.
5 # Ps. 86:15 Die Here is genadig en #Ps. 145:17regverdig, en onse God is ’n ontfermer.
6Die Here bewaar die #Ps. 19:8; Spr. 1:4eenvoudiges; #Ps. 79:8ek het swak geword, maar Hy het my gehelp.
7My siel, keer terug tot jou #Jer. 6:16; Mt. 11:29rus; want die Here het goed aan jou gedoen.
8 # Ps. 56:14; 86:13 Want U het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling.
9Ek sal wandel voor die aangesig van die Here #Ps. 27:13in die lande van die lewendes.
10 # II Kor. 4:13 Ek het geglo toe ek gespreek het: Ék is diep neergebuig.
11 # Ps. 31:23 Ék het in my angs gesê: Alle mense is leuenaars.
12Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my?
13Ek sal die #Ps. 16:5; Lk. 22:17beker van verlossinge opneem en die Naam van die Here aanroep.
14 # Ps. 22:26; vers 18 My geloftes sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk.
15 # Núm. 23:10; Ps. 72:14 Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote.
16Ag, Here, sekerlik, ek is u kneg, ek is u kneg, #Ps. 86:16die seun van u diensmaagd; U het my bande losgemaak.
17Ek sal U #Ps. 107:22’n offer van danksegging bring en #Vers 13die Naam van die Here aanroep.
18 # Vers 14 Ek sal my geloftes aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk,
19in die voorhowe van die huis van die Here, binne-in jou, o Jerusalem! #Ps. 105:45Halleluja!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953