Apreiškimas 8
LBD-EKU
8
Septintasis antspaudas
1Kai Avinėlis atplėšė septintąjį antspaudą, danguje pusvalandžiui pasidarė tylu. 2Aš išvydau septynis angelus, stovinčius Dievo akivaizdoje, ir jiems buvo įteikti septyni trimitai.
3Atėjo dar vienas angelas ir #Am 9,1atsistojo prie aukuro, laikydamas aukso smilkytuvą. Jam buvo duota daug smilkalų, kad jis aukotų juos su visų šventųjų maldomis ant #Iš 30,1.3auksinio aukuro priešais sostą. 4Ir pakilo smilkalų dūmai su šventųjų maldomis iš angelo rankų Dievo akivaizdon. 5Paskui angelas #Kun 16,12; Ez 10,2paėmė smilkytuvą, pripildė jį aukuro žarijų ir sviedė į žemę. Ir #Iš 19,16; Apr 11,19; 16,18sugriaudė griausmai, pakilo šauksmai, sublyksėjo žaibai, sudrebėjo žemė.
Keturi trimitai
6Septyni angelai, turintys septynis trimitus, pasirengė trimituoti.
7Ir sutrimitavo pirmasis. Ir radosi #Iš 9,23-25; Ez 38,22kruša ir ugnis, sumišę su krauju, ir pabiro žemėn. Ir išdegė trečdalis žemės, ir sudegė trečdalis medžių, ir visa žalia žolė nusvilo.
8Sutrimitavo antrasis angelas. Ir tartum didžiulis kalnas, liepsnojantis ugnimi, buvo sviestas į jūrą. Trečdalis jūros pavirto krauju, 9trečdalis jūros padarų, turinčių gyvybę, išgaišo, ir trečdalis laivų buvo sunaikinti.
10Ir sutrimitavo trečiasis angelas. Tada iš dangaus nupuolė #Iz 14,12didelė žvaigždė, liepsnodama tarsi deglas, ir nukrito ant trečdalio upių ir ant vandens šaltinių. 11#Jer 9,15Žvaigždės vardas yra Metėlė. Ir pavirto trečdalis vandenų metėle, ir daugybė žmonių numirė nuo apkartusio vandens.
12Ir sutrimitavo ketvirtasis angelas. Tuomet buvo #Iz 13,10; Ez 32,7; Jl 2,10; 3,4; 4,15užgautas trečdalis saulės, trečdalis mėnulio ir trečdalis žvaigždžių, kad jų trečdalis užtemtų ir diena prarastų trečdalį šviesumo ir tiek pat naktis.
13Aš regėjau ir girdėjau dangaus viduriu skrendantį erelį, kuris skardžiu balsu skelbė: „Vargas, vargas, vargas žemės gyventojams nuo besirengiančių užtrimituoti kitų trijų angelų trimitų garsų!“