Psalmynas 145
LBD-EKU

Psalmynas 145

145
1Dovydo liaupsė.
א # 145,1 Žr. Ps 9,2. Aukštinsiu tave, mano Dieve ir Karaliau,
ir garbinsiu tavo vardą per amžių amžius.
2 ב Kasdien tave garbinsiu
ir šlovinsiu tavo vardą per amžių amžius.
3 ג Didis VIEŠPATS ir vertas didžios šlovės,
jo didybė nesuvokiama.
4 ד Viena karta girs kitai tavo darbus
ir skelbs tavo galybę.
5 ה Apie tavo didybės garbingą spindesį
ir apie tavo nuostabius darbus aš mąstysiu.
6 ו Žmonės garsins tavo pagarbią baimę keliančius darbus,
o aš skelbsiu tavo didybę.
7 ז Jie apsakys tavo gausaus gerumo garsą
ir džiugiai giedos apie tavo teisumą.
8 ח Atlaidus ir gailestingas VIEŠPATS,
lėtas pykti ir pilnas gerumo.
9 ט Geras kiekvienam VIEŠPATS
ir gailestingas visiems savo kūriniams.
10 י Tedėkoja tau, VIEŠPATIE, visi tavo kūriniai
ir visi tavo ištikimieji tave tegarbina.
11 כ Tepasakoja apie tavo karalystės garbę
ir tegarsina tavo galybę,
12 ל kad paskelbtų visai žmonijai tavo žygius
ir garbingą tavo viešpatavimo spindesį.
13 מ Tavo viešpatavimas – amžinas,
tavo valdžia tveria per visas kartas#145,13 Tradiciniame hebr. tekste tolesnė eil. 13 dalis iškritusi, bet išlikusi kt. nuorašuose..
נ VIEŠPATS ištikimas visais savo žodžiais
ir maloningas visais savo darbais.
14 ס VIEŠPATS prilaiko kiekvieną, kas klumpa,
ir pakelia visus gyvenimo palaužtus.
15 ע Visų akys žvelgia į tave su viltimi,
ir tu duodi jiems peno, kai reikia.
16 פ Tu atveri savo ranką
ir patenkini kiekvienos gyvos būtybės troškimą.
17 צ Visi VIEŠPATIES keliai teisūs,
ir jis maloningas visais savo darbais.
18 ק VIEŠPATS artimas kiekvienam, kas jo šaukiasi,
visiems, kas jo nuoširdžiai trokšta.
19 ר Jis tenkina norus tų, kurie jo pagarbiai bijo,
jis girdi jų šauksmą ir juos gelbsti.
20 ש VIEŠPATS saugo kiekvieną, kas jį myli,
o nedorėlius sunaikins.
21 ת Teskelbia mano lūpos VIEŠPATIES šlovę,
ir visa, kas gyva, tešlovina jo vardą
dabar ir per amžius!