Psalmynas 146
LBD-EKU

Psalmynas 146

146
1Šlovinkite VIEŠPATĮ!
Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela!
2Šlovinsiu VIEŠPATĮ visą gyvenimą,
giedosiu šlovės giesmes savo Dievui,
kol būsiu gyvas.
3Nepasitikėkite didžiūnais
nei mirtinguoju, kuris negali išgelbėti.
4Kai dvasia jį palieka,
jis sugrįžta į dulkes,
ir tą pačią dieną žūva visos jo svajonės.
5Laimingas žmogus,
kurio pagalba – Jokūbo Dievas,
o viltis – VIEŠPATS, jo Dievas,
6kuris sukūrė dangų ir žemę,
jūrą ir visa, kas juose.
Jis amžinai laikosi savo pažadų,
7jis gina nuskriaustųjų teises
ir alkaniems parūpina duonos.
VIEŠPATS išlaisvina kalinius,
8 VIEŠPATS atveria akis akliesiems,
VIEŠPATS pakelia gyvenimo palaužtuosius,
VIEŠPATS myli teisiuosius,
9 VIEŠPATS saugo ateivius,
padeda našlaičiui ir našlei,
bet painioja nedorėlių kelius.
10 VIEŠPATS amžinai viešpataus.
Jis tavo Dievas, Sione, per visas kartas.
Šlovinkite VIEŠPATĮ!