Patarlės 21
LBD-EKU

Patarlės 21

21
1Karaliaus širdis – vandens srovė VIEŠPATIES rankoje;
jis nukreipia ją, kur tik nori.
2Visi žmogaus keliai jo manymu geri,
o VIEŠPATS pasveria širdį.
3Vykdomas teisumas ir teisingumas
VIEŠPAČIUI labiau patinka negu auka.
4Išpuikusios akys ir išdidi širdis –
nedorėlių žibintas; tai nuodėmė.
5Darbščiojo užmojai tikrai rodo perteklių,
bet kas per daug skuba, tas turi nuostolio.
6Turtai, įgyti apgaulingu liežuviu,
tai praeinantis rūkas ir mirties spąstai.
7Nedorėlių plėšikavimas juos pražudo,
nes jie atsisako daryti, kas teisinga.
8Nusikaltėlio kelias kreivas,
o nekaltojo elgesys doras.
9Geriau gyventi kampe ant stogo
negu erdviuose namuose su priekabia žmona.
10Nedoro žmogaus širdis trokšta daryti pikta,
ir kaimynas jo akyse malonės neranda.
11Kai pašaipūnas nubaudžiamas, neišmanėlis pasimoko;
kai protingas žmogus pamokomas, jis įgyja įžvalgos.
12Teisusis stebi nedorėlio namus
ir nubloškia nedorėlius į pražūtį.
13Kas užsikemša ausis vargšo šauksmui,
tas pats šauksis ir nebus išgirstas.
14Slapta dovana sušvelnina pyktį,
o vogčiomis duotas kyšis – stiprų įniršį.
15Daryti, kas teisinga, – teisaus žmogaus džiaugsmas,
o nedorėliams – pražūtis.
16Žmogus, nuklydęs nuo sveikos nuovokos kelio,
ilsėsis šešėlių sueigoje.
17Kas mėgsta malonumus, tas kęs skurdą;
kas mėgsta vyną ir aliejų, tas nepralobs.
18Nedoras žmogus tampa išpirka už teisųjį,
o apgavikas – už dorąjį.
19Geriau gyventi dykumos šalyje
negu su irzlia ir priekabia žmona.
20Išmintingas žmogus palieka namie brangaus lobio ir aliejaus,
bet kvailys netrunka juos išeikvoti.
21Kas stengiasi daryti, kas teisu ir gera,
tas ras gyvenimą, teisumą ir pagarbą.
22Vienas išmintingas žmogus užpuola galiūnų miestą
ir sugriauna tvirtovę, kuria jie pasitiki.
23Kas sučiaupia burną ir prikanda liežuvį,
tas apsaugo save nuo daugelio bėdų.
24Išdidus, įžūlus žmogus, vadinamas pašaipūnu,
elgiasi su akiplėšiška puikybe.
25Tinginio alkis jį nužudo,
nes jo rankos atsisako dirbti.
26Per visą dieną nedorėlis geidžia,
o teisusis duoda nešykštėdamas.
27Nedorėlių atnašaujama auka pasibjaurėtina,
ypač kai atnašaujama gėdingu tikslu.
28Melagingas liudytojas bus sutrikdytas,
bet kas tikrai žino, tas paliudys sėkmingai.
29Nedoras žmogus įžūlus,
o doras kreipia dėmesį į savo kelią.
30Nėra nei išminties, nei supratimo,
nėra nei patarimo prieš VIEŠPATĮ.
31Žirgas balnojamas mūšio dienai,
bet pergalė priklauso nuo VIEŠPATIES.