Patarlių 22
LBD-EKU
22
1Geriau turėti gerą vardą negu didelius turtus;
malonė vertesnė už sidabrą ar auksą.
2Turtuolis ir vargšas turi ryšį:
jų abiejų Kūrėjas yra VIEŠPATS.
3Gudrus žmogus nuvokia pavojų ir vengia jo,
o neišmanėliai eina priekin ir nukenčia.
4Nusižeminimo ir pagarbios VIEŠPATIES baimės atlygis –
turtai, pagarba ir gyvenimas.
5Erškėčiai ir spąstai dygsta ant sukto žmogaus kelio;
kas vertina savo gyvastį, tas atokiai nuo jo laikysis.
6Kuriuo keliu eiti, mokyk dar jaunuolį;
jis nenukryps nuo jo net kai pasens.
7Turtuolis valdo vargšus,
o kas skolinasi, tas tampa skolintojo vergu.
8Kas sėja pikta, tas pjaus nelaimę,
ir bausmė, kurią užsitrauks, jį pribaigs.
9 # 2 Kor 9,7 Dosnus žmogus bus laiminamas,
nes jis dalijasi savo duona su beturčiu.
10Išvaryk pašaipūną, išeis ir nesantaika,
liausis kivirčai ir užgaulės.
11Kas myli tyra širdimi
ir maloniai kalba, tas bičiuliu turės karalių.
12 VIEŠPATIES akys apsaugo tiesą,
bet paneigia apgaviko žodžius.
13Tinginys sako: „Liūtas lauke!
Jeigu išeisiu į gatvę, būsiu sudraskytas!“
14Palaidūnės burna – gili duobė;
tas, ant kurio VIEŠPATS supyksta, į ją įpuola.
15Jei kvailumas įsigyvena jaunuolio širdyje,
tik pamokymo rykštė jį pašalins.
16Vargšo skriaudimas, norint praturtėti,
ir davimas turtuoliui baigiasi neturtu.
Pirmas išminčių posakių rinkinys
17Palenk ausį ir klausykis išminčių žodžių,
dėkis į širdį mano mokymą,
18nes gera juos branginti širdyje
ir turėti nuolat savo lūpose.
19Kad pasitikėtum VIEŠPAČIU,
šiandien tau juos paaiškinsiu.
20Argi neparašiau tau trisdešimt įsakų
apie išmintingą patarimą ir išmanymą,
21kad pamokyčiau tave, kas teisinga ir tikra,
ir tu galėtumei duoti tikrą atsakymą tave siuntusiam?
22Neskriausk vargšo, nes jis vargšas,
ir nestumdyk elgetos miesto vartuose,
23nes VIEŠPATS gina jų bylą
ir atima gyvastį tiems, kas juos skriaudžia.
24Nesibičiuliauk su piktu žmogumi
ir nebendrauk su karštakošiu,
25kad kartais neišmoktum jų elgesio
ir neįpultum į spąstus.
26Nebūk žmogumi, neapgalvotai daužiančiu rankas,
vienu iš tų, kurie laiduoja už skolas,
27nes jeigu neturėsi kuo užmokėti,
bus paimta tavo lova.
28Neperkelk ežią ženklinančio senojo akmens,
kurį padėjo tavo protėviai.
29Matai žmogų, turintį darbo įgūdžių?
Jis tarnaus karaliui,
užuot tarnavęs paprastiems žmonėms.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis