Pradžios 16
LBD-EKU
16
Izmaelio gimimas
1Abromo žmona Saraja nebuvo pagimdžiusi jam vaikų. Ji turėjo egiptietę tarnaitę, vardu Hagara. 2Saraja kreipėsi į Abromą: „Žiūrėk, VIEŠPATS sulaikė mane nuo gimdymo. Todėl sueik su mano tarnaite. Gal nors per ją aš turėsiu sūnų#16,2 Tai atitiko huritų įstatymus.“. Abromas paklausė Sarajos prašymo. 3Taigi tada, kai Abromas buvo išgyvenęs dešimt metų Kanaano krašte, Abromo žmona Saraja paėmė savo egiptietę tarnaitę Hagarą ir davė ją savo vyrui Abromui kaip žmoną. 4Jis suėjo su Hagara, ir ji pastojo. Pamačiusi, kad tapo nėščia, ji ėmė žiūrėti į savo šeimininkę su panieka. 5Tuomet Saraja tarė Abromui: „Tu kaltas dėl man daromos skriaudos! Daviau savo tarnaitę tau į glėbį, o ji, pasijutusi nėščia, žiūri į mane su panieka. Tebūna VIEŠPATS tavo ir mano teisėjas!“ 6Abromas atsakė Sarajai: „Tavo tarnaitė tavo rankose. Daryk su ja, kas tau tinka“. Saraja tat su ja taip šiurkščiai elgėsi, kad ši nuo jos pabėgo.
7 VIEŠPATIES angelas atrado ją prie vandens šaltinio dykumoje, prie šaltinio pakeliui į Šūrą, 8ir tarė: „Hagara, Sarajos verge, iš kur ateini ir kur eini?“ Ji atsakė: „Bėgu nuo savo šeimininkės Sarajos“. 9VIEŠPATIES angelas tarė jai: „Grįžk pas savo šeimininkę ir paklusk jos šiurkščiai rankai, 10nes, – kalbėjo toliau jai VIEŠPATIES angelas, –
padarysiu tavo palikuonis tokius gausius,
kad jie per daugumą bus nesuskaitomi“.
11 VIEŠPATIES angelas tęsė, sakydamas jai:
„Žiūrėk, tu esi nėščia ir pagimdysi sūnų;
pavadinsi jį Izmaeliu#16,11 Hebr. „Dievas išgirdo“.,
nes VIEŠPATS išgirdo tavo sielvarto šauksmus.
12Jis bus smarkus žmogus,
ranką pakėlęs prieš visus,
o visi – prieš jį.
Pykdamasis su visa savo gimine gyvens“.
13Su ja kalbėjusį VIEŠPATĮ ji taip pavadino: „Tu esi ‘Matymo Dievas’, – sakė ji, – nes argi aš iš tikrųjų mačiau Dievą ir pamačiusi išlikau gyva#16,13 Buvo tikima, kad Dievą pamatęs žmogus turi mirti.?“ 14Todėl šaltinis buvo pavadintas „Šaltiniu Gyvojo, kuris mane mato“. Jis yra tarp Kadešo ir Beredo.
15 # Gal 4,22 Hagara pagimdė Abromui sūnų. Sūnų, kurį jam pagimdė Hagara, Abromas pavadino Izmaeliu. 16Abromas buvo aštuoniasdešimt šešerių metų, kai Hagara jam pagimdė Izmaelį.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis