Galatams 6
LBD-EKU
6
Paraginimai
1Broliai, jei kuris žmogus būtų pagautas nusikaltęs, jūs, dvasios žmonės, pamokykite tokį romiai. Bet žiūrėk, kad ir pats neįpultum į pagundą! 2Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus Įstatymą. 3O kas, būdamas niekas, tariasi esąs kažin kas, tas save apgaudinėja. 4Tegul kiekvienas ištiria savo darbą, ir tuomet galės didžiuotis pats sau, nesilygindamas su kitu, 5nes kiekvienam reikės nešioti savo naštą.
6Kas mokomas žodžio, tegul dalijasi savo gėrybėmis su mokytoju.
7Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. 8Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja Dvasiai, tas iš Dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą. 9Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, atėjus metui pjausime derlių! 10Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams.
Prierašas
11Žiūrėkite, kokiomis didelėmis raidėmis jums rašau savo ranka...
12Žmonės, kurie nori įsigyti gerą vardą išoriniais dalykais, verčia jus apsipjaustyti, kad jiems netektų būti persekiojamiems dėl Kristaus kryžiaus. 13Bet ir apipjaustymo šalininkai patys nesilaiko Įstatymo, o tenori jūsų apipjaustymo, kad galėtų pasigirti jūsų kūnu. 14Bet aš nieku nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš – pasauliui. 15Juk nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, bet vien tik naujas kūrinys. 16Visiems, kurie laikysis šios taisyklės, teateinie ramybė ir pasigailėjimas, taip pat ir Dievo Izraeliui!
17O nuo šiol tegu niekas manęs nebevargina, nes savo kūne nešioju Jėzaus žymes.
18Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūnie, broliai, su jūsų dvasia! Amen.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis