Išėjimo 36
LBD-EKU
36
1Todėl Becalelis ir Oholiabas bei visi nagingi vyrai, kuriems VIEŠPATS davė išmonės ir išminties atlikti visus darbus statant šventyklą, imsis darbo ir padarys visa, kaip VIEŠPATS įsakė“.
2Tada Mozė pašaukė Becalelį ir Oholiabą bei visus vyrus, kuriuos VIEŠPATS buvo pripildęs išminties, visus, kurių širdis skatino juos eiti ir imtis darbo. 3Jie perėmė iš Mozės visas savanoriškas aukas, izraelitų atneštas šventyklos statybai. Bet žmonės ir toliau kas rytą nešė Mozei savanoriškas aukas. 4Todėl visi meistrai, užsiėmę įvairiais šventyklos darbais, paliko savo darbą, atėjo 5ir sakė Mozei: „Žmonės atneša kur kas daugiau negu reikia darbui, kurį mums VIEŠPATS įsakė atlikti“. 6Tad Mozė davė įsakymą paskelbti stovykloje: „Niekas – nei vyras, nei moteris – tegu nebesistengia aukoti ką nors daugiau šventyklai!“ Taip žmonės buvo sulaikyti nuo nešimo, 7nes jau buvo daugiau, negu gana darbui padaryti.
Padangtės statyba
8Tada nagingiausi darbininkai padarė dešimties dangų Padangtę iš plonos suktinių siūlų drobės su mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonais siūlais meistriškai išsiuvinėtais kerubais. 9Kiekvienos dangos ilgis buvo dvidešimt aštuonios uolektys, o plotis – keturios uolektys. Visos dangos buvo vienodo dydžio.
10Penkias dangas jie susegė vieną su kita; kitas penkias dangas irgi susegė vieną su kita. 11Pritaisė mėlynų siūlų kilpas ant vieno junginio galinės dangos pakraščio; tą pat padarė ir ant kito junginio galinės dangos pakraščio. 12Penkiasdešimt kilpų pritaisė prie vienos dangos ir penkiasdešimt kilpų – ant pakraščio dangos, esančios kitame junginyje. Kilpos buvo viena priešais kitą. 13Padirbo penkiasdešimt aukso sagčių ir susegė dangas vieną su kita taip, kad išėjo Padangtė.
14Jie padirbo ir dangas iš ožkos vilnos Palapinei viršum Padangtės. Tų dangų padirbo vienuolika. 15Kiekvienos dangos ilgis buvo trisdešimt uolekčių, o plotis – keturios uolektys. Visos vienuolika dangų buvo vienodo dydžio. 16Penkias dangas susegė atskirai į viena, ir šešias dangas atskirai į viena. 17Pritaisė penkiasdešimt kilpų ant galinės dangos pakraščio viename junginyje ir penkiasdešimt kilpų ant galinės dangos pakraščio kitame junginyje. 18Padirbo iš vario penkiasdešimt sagčių dangoms sukabinti, kad būtų galima Palapinę pastatyti. 19Iš išdirbtų avikailių padarė Palapinei priedangą, o virš jos – priedangą iš tehašimo odos.
Medžio sienos
20Tada jie padirbo akacijos medžio lentų Padangtės sienoms pastatyti. 21Kiekvienos lentos ilgis buvo dešimt uolekčių, o plotis – pusantros. 22Kiekviena lenta šonuose turėjo po dvi vieną su kita suderintas iškyšas lentoms sukabinti. Tą pat jie padarė su visomis Padangtės lentomis. 23Pridirbo Padangtei lentų: dvidešimt lentų – pietinei sienai, pietų šonui; 24iš sidabro nuliejo keturiasdešimt pastovų padėti po dvidešimčia lentų: po du pastovus – po pirmosios lentos dviem iškyšomis ir po du pastovus – po kiekvienos kitos lentos dviem iškyšomis. 25Padangtės šiaurinei sienai – šiaurės šonui – padirbo dvidešimt lentų 26su keturiasdešimt sidabro pastovų: po du pastovus – po pirmąja lenta ir po du pastovus – po kiekviena kita lenta. 27O Padangtės užpakalinei sienai – vakarų šonui – padirbo šešias lentas. 28Padangtės užpakaliniams kampams padirbo po dvi lentas. 29Žemai jos buvo palaidos, bet viršuje sujungtos ties pirmąja sąvarža. Taip jas padarė abiejuose kampuose. 30Taigi iš viso buvo aštuonios lentos su sidabro pastovais – šešiolika pastovų, kiekvienai lentai po du pastovus.
31Jie padirbo skersinius iš akacijos medžio: penkis – vienai Padangtės lentų sienai, 32penkis – kitai Padangtės lentų sienai ir penkis – Padangtės užpakalinės sienos – vakarų šono – lentoms. 33Padarė taip, kad vidurinis skersinis eitų lentų sienos viduriu nuo vieno galo iki kito. 34Lentas ir skersinius paauksavo, o žiedus skersiniams laikyti padarė iš aukso.
Uždangos
35Jie padarė uždangą iš plonos suktinių siūlų drobės su mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonos spalvos siūlais meistriškai išsiuvinėtais kerubais. 36Jai pakabinti padirbo keturis stulpus iš akacijos medžio ir juos paauksavo. Stulpų kabliai buvo iš aukso, o pastovus stulpams nuliejo iš sidabro. 37Palapinės angai padarė užuolaidą iš plonos suktinių siūlų drobės su mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonais siūlais išsiuvinėtais raštais 38ir penkis stulpus su kabliais. Jų viršūnes ir apvadus aptraukė auksu, bet penki pastovai buvo iš vario.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis