Išėjimo 35
LBD-EKU
35
Šabo taisyklės
1Mozė surinko visą izraelitų bendriją ir sakė jiems: „Štai ką VIEŠPATS įsakė jums daryti:
2 # Iš 20,8-11; 23,12; 31,15; 34,21; Kun 23,3; Įst 5,12-14 ‘Šešias dienas bus dirbama, o septintoji diena bus jums visiško poilsio šabas, šventas VIEŠPAČIUI. Kas jo metu dirbtų bet kokį darbą, turi būti nubaustas mirtimi. 3Šabo dieną niekur savo gyvenvietėse nekursite ugnies’“.
Aukos šventajai Padangtei
4Mozė sakė visai izraelitų bendrijai: „Štai ką VIEŠPATS įsakė: 5‘Padarykite tarp savųjų rinkliavą VIEŠPAČIUI. Kiekvienas, dosnios širdies skatinamas, teatneša VIEŠPAČIUI auką: aukso, sidabro ir vario, 6mėlynos, violetinės bei tamsiai raudonos spalvos siūlų ir plonos drobės, ožkos vilnos, 7išdirbtų avikailių ir akacijos medienos, 8aliejaus šviesai, kvepalų patepimo aliejui ir kvapiajam smilkalui, 9lazurito akmenų bei brangakmenių efodui ir krūtinės dėklui.
10Kas tik iš jūsų yra nagingas, teateina ir tepadaro visa, ką VIEŠPATS įsakė: Padangtę, 11jos Palapinę su apdangalu, sagtimis, lentomis, skersiniais, stulpais ir pastovais, 12skrynią su kartelėmis, malonės sostą ir uždangą pertvarai, 13stalą su kartelėmis bei visais reikmenimis ir padėtine duona, 14žvakidę apšvietimui su jos reikmenimis bei žibintais ir aliejų šviesai, 15aukurą smilkalams su kartelėmis, patepimo aliejų bei kvapųjį smilkalą ir užuolaidą prie įėjimo – įėjimo į Palapinę, 16deginamųjų aukų aukurą su variniais pinučiais, kartelėmis bei visais reikmenimis, praustuvą su pastovu, 17kiemo uždangas, stulpus bei pastovus ir užuolaidą kiemo vartams, 18Padangtės kuolelius ir kiemo kuolelius su virvėmis, 19drabužius, dėvimus tarnaujant šventykloje, šventuosius drabužius Aaronui ir drabužius jo sūnums kunigiškajai tarnybai’“.
20Tada izraelitų bendrija pasitraukė nuo Mozės, 21o atėjo visi tie, kurių širdis buvo dosni ir kuriuos skatino jų dvasia, atnešdami VIEŠPAČIUI auką Susitikimo Palapinės statybai, visai jos tarnybai ir šventiesiems drabužiams. 22Vyrai ir moterys – visi, kurie buvo dosnios širdies – atnešė ir sagų, ir auskarų, ir žiedų, ir karolių, visokių auksinių daiktų. Kiekvienas, kas tik galėjo, atnešė VIEŠPAČIUI aukso atnašą. 23O visi tie, kurie turėjo ar mėlynų, ar violetinių, ar tamsiai raudonų siūlų, ar plonos drobės, ar ožkos vilnos, ar išdirbtų avikailių, ar švelnios odos, atnešė jų. 24Kiekvienas, kas tik galėjo duoti sidabro ar vario atnašą, davė ją kaip VIEŠPATIES atnašą; kiekvienas, kas tik turėjo akacijos medžio, tinkamo statybai, atnešė jo. 25Visos nagingos moterys verpė rankomis ir atnešė, ką buvo suverpusios – mėlynų, violetinių bei tamsiai raudonų siūlų ir plonų lininių siūlų; 26o moterys, nagingai verpiančios ožkos vilną, širdies skatinamos, verpė ožkos vilną. 27Giminių galvos atnešė lazurito akmenų ir brangakmenių efodui ir krūtinės dėklui, 28kvepalų ir aliejaus apšvietimui, patepimo aliejui bei kvapiajam smilkalui. 29Taigi vyrai ir moterys, kuriuos širdis paskatino ką nors atnešti VIEŠPATIES per Mozę įsakytiems darbams atlikti, atnešė tai VIEŠPAČIUI kaip savanorišką auką.
Šventyklos meistrai
30Tada Mozė tarė izraelitams: „Štai VIEŠPATS vardu pašaukė Hūro sūnaus Ūrio sūnų Becalelį iš Judo giminės, 31pripildė jį dieviškos dvasios – išminties, proto, pažinimo ir sugebėjimo 32gaminti dirbinius iš aukso, sidabro bei vario, 33gludinti ir įtverti brangakmenius, drožinėti iš medžio, išmanyti bet kokį dailės amatą. 34Jis suteikė jiedviem – jam ir Oholiabui, Ahisamacho sūnui iš Dano giminės – gebėjimą ir kitus pamokyti. 35Juodu jis pripildė išminties atlikti darbą ir meistro, ir apmatų sumanytojo, ir siuvinėtojo mėlynais, violetiniais, tamsiai raudonais siūlais ir plonais lininiais siūlais, ir audėjo – bet kokio amatininko ir meistro.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis