Kolosiečiams 3
LBD-EKU

Kolosiečiams 3

3
Pamokymai
1Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus #Ps 110,1sėdi Dievo dešinėje. 2Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. 3Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi paslėptas Dieve. 4Kai apsireikš Kristus – jūsų#3,4 Kai kuriuose rankr.: „mūsų“. gyvastis, su juo ir jūs pasirodysite šlovingi.
5Numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška: ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė. 6Dėl šių dalykų ateina Dievo rūstybė netikėjimo vaikams. 7Jūs irgi kadaise taip elgėtės, gyvendami tarp jų. 8Bet dabar visa tai pameskite – piktumą, nirtulį, nelabumą, piktžodžiavimą, nešvarias kalbas nuo savo lūpų. 9Nebemeluokite vienas kitam, #Ef 4,22nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais 10ir #Ef 4,24apsivilkę naują, kuris atnaujinamas tobulam pažinimui #Pr 1,26pagal savo Kūrėjo paveikslą. 11Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto, nėra barbaro, skito, vergo, laisvojo, bet visa ir visuose – Kristus.
12Taigi jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu #Ef 4,2gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. 13Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. #Ef 4,32Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. 14Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis. 15Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi!
16 # Ef 5,19-20 Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasines giesmes. 17Ir visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui.
18Jūs, #Ef 5,22; 1 Pt 3,1žmonos, būkite klusnios vyrams, kaip dera Viešpatyje. 19O jūs, #Ef 5,25; 1 Pt 3,7vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs. 20#Ef 6,1Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes taip patinka Viešpačiui. 21O jūs, #Ef 6,4tėvai, neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baugštūs.
22Jūs, #Ef 6,5-8vergai, visuose reikaluose klausykite savo žemiškųjų šeimininkų ne dėl akių, kad įtiktumėte žmonėms, bet neklastinga širdimi, bijodami Viešpaties. 23Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, 24žinodami, kad iš Viešpaties gausite paveldą kaip atlyginimą. Tarnaukite Viešpačiui Kristui! 25Kas daro neteisybę, susilauks bausmės už savo neteisumą, ir #Įst 10,17; Ef 6,9nebus žiūrima asmens.