Kolosiečiams 2
LBD-EKU
2
1Tad noriu, kad jūs žinotumėte, kaip man tenka kovoti už jus, už laodikiečius ir visus, kurie nėra matę mano veido, 2kad būtų paguostos visų širdys, kad, meile suvienyti, visi pasiektų supratimo pilnatvės turtus ir galėtų pažinti Dievo slėpinį – Kristų, 3kuriame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai. 4Sakau jums tai, kad niekas jūsų nesuvedžiotų suktais įrodinėjimais. 5Kūnu esu toli nuo jūsų, tačiau dvasia – su jumis ir džiaugiuosi, matydamas jūsų tvarkingumą ir kaip tvirtai jūs tikite Kristų.
Gyventi su Kristumi
6Taigi, kaip esate priėmę Viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite jame, 7būdami jame įsišakniję ir ant jo statydamiesi, tvirtėdami tikėjimu, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo.
8Žiūrėkite, kad kas jūsų nepasigrobtų filosofija ir tuščia apgaule, paremta žmonių padavimu bei pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi.
9Juk Kristuje kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė, 10ir jūs esate pripildyti jame – visokių kunigaikštysčių ir valdžių Galvoje. 11Jame jūs taip pat esate apipjaustyti ne rankomis atliktu apipjaustymu, bet savo kūniškumo atsižadėjimu#2,11 Pažod.: „nusivilkimu“. – Kristaus apipjaustymu. 12#Rom 6,4Su juo palaidoti krikšte, jūs tikėjimu jame prisikėlėte galybe Dievo, kuris jį prikėlė iš numirusių. 13Taip pat ir #Ef 2,1-5jus, mirusius nusikaltimais ir kūno neapipjaustymu, jis atgaivino kartu su Kristumi, dovanodamas visus nusikaltimus.
14 # Ef 2,15 Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį, prismeigdamas prie kryžiaus. 15Jis nuginklavo kunigaikštystes ir valdžias, viešai jas pažemindamas ir jame švęsdamas pergalę prieš jas.
16 # Rom 14,1-6 Niekas tenesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčių, jaunačių ar šabų. 17Visa tai tėra būsimųjų dalykų šešėlis, o tikrenybė priklauso Kristui. 18Tegul niekas neneigia jums vainiko, pamėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, įsigilinęs į regėjimus ir be pagrindo pasipūtęs savo kūniškais samprotavimais, 19#Ef 4,16nesilaikydamas vienybės su Galva, iš kurios visas kūnas, sąnariais ir gyslomis aprūpinamas bei jungiamas vienybėn, auga Dievo teikiamu ūgiu.
20Jei su Kristumi esate mirę pasaulio pradmenims, tai kam gi, tarsi tebegyvendami pasaulyje, leidžiatės apkraunami nuostatais: 21„Neliesk! Neragauk! Neimk!“? 22Visa tai skirta vartojant pranykti, ir tai tėra žmonių priesakai bei pamokymai. 23Tie nuostatai, beje, atrodo išmintingi dėl prasimanyto pamaldumo, nusižeminimo ir kūno varginimo, tačiau yra beverčiai ir tarnauja kūnui patenkinti#2,23 Arba: „beverčiai kūnui sutramdyti“..

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis